Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Спеціалізована Вчена рада

Повідомлення

Документи

«21» грудня 2022 р. о 11.00 год відбудеться захист дисертації Стецун Галини Аполлінаріївни на тему «Морфо-функціональна характеристика жала рийних ос родини crabronidae (insecta: hymenoptera) та філогенетична значущість його ознак» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 Біологія за спеціальністю 091 Біологія.

Науковий керівник – Гумовський Олексій Васильович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу систематики ентомофагів та екологічних основ біометоду Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

 

Склад ради:

Голова ради - Корнєєв Валерій Олексійович, доктор біологічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділу ентомології та наукових фондових колекцій Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України.

Члени ради:

1. Кузьмін Юрій Ігорович – доктор біологічних наук, старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу паразитології Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, (рецензент).

2. Гольдін Павло Євгенович - доктор біологічних наук, доцент, провідний науковий співробітник відділу еволюційної морфології Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАНУ, (рецензент).

3. Гладун Дмитро Вікторович - кандидат біологічних наук, старший науковий співробітник відділу етології і соціобіології комах Державної установи «Інститут еволюційної екології НАН України», (опонент).

4. Сухомлін Катерина Борисівна – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри зоології факультету біології та лісового господарства Волинського національного університету імені Лесі Українки (опонент).

 

Публічний захист дисертації проводитиметься на засіданні разової ради (онлайн) за допомогою засобів відеозв’язку у режимі реального часу в Zoom:

Посилання

Ідентификатор конференції: 899 0242 7776

Код доступу: 606764

а також відбуватиметься онлайн трансляція за посиланням.

 

Положення про спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук (на сайті ВР України)

Порядок присудження та позбавлення наукового ступеня доктора наук

Вимоги до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук

Правила оформлення дисертацій згідно "Бюлетень ВАК України" № 9-10, 2011
(PDF - 216 кб)

ВИМОГИ до оформлення реферату докторської дисертації Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України (PDF - 142 кб)

Перелік документів, які подає до спеціалізованої вченої ради здобувач наукового ступеня
(MS Word, 37 кб)

Оновлений перелік фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційниїх робіт (біологічні галузі). Дійсно з 01.08.2010 р.
(ZIP-архів документу MS Word, 26 кб)
Перелік постійно оновлюється, див. сайт МОН


Вчений секретар спеціалізованої вченої ради

Куцоконь Юлія Костянтинівна, к. б. н.

e-mail: llyngodionduon@gmail.com

Тел.. (044) 235-61-74, моб. 067 736 27 54

Прийом – вівторок, четвер з 10.00 до18.00

Електронна пошта спеціалізованої вченої ради

d26.153.01@izan.kiev.ua

[ Дисертації ]


Персональний склад

спеціалізованої вченої ради з присудження наукового ступеня доктора наук Д 26.153.01
Профіль ради: 03.00.08 «Зоологія», 03.00.24 «Ентомологія», 03.00.25 «Паразитологія, гельмінтологія»
(Додаток 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 10.10.2022 № 894)

 

№ пп. Прізвище, ім'я, по-батькові Вчений ступінь, вчене звання, посада, організація, спеціальність
Голова ради:
1. Харченко
Віталій Олександрович
д.б.н., старший науковий співробітник, директор, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
Заступник голови:
2. Корнєєв
Валерій Олексійович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
Вчений секретар:
3. Куцоконь
Юлія Костянтинівна
к.б.н., старший дослідник, старший науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
Члени ради:
4. Аністратенко
Віталій В’ячеславович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
5. Бабко
Роман Вікторович
д.б.н., старший дослідник, провідний науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
6. Гольдін
Павло Євгенович
д.б.н., доцент, провідний науковий співробітник відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
7. Гумовський
Олексій Васильович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
8. Дзеверін
Ігор Ігорович
д.б.н., старший науковий співробітник, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
9. Житова
Олена Петрівна
д.б.н., професор, професор кафедри, Поліський національний університет, спеціальність 03.00.25
10. Колодочка
Леонід Олександрович
д.б.н., старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
11. Корнюшин
Вадим Васильович
д.б.н., професор, головний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
12. Кузьмін
Юрій Ігорович
д.б.н., старший дослідник, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.25
13. Межжерін
Сергій Віталійович
д.б.н., професор, завідувач відділу, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.08
14. Радченко
Володимир Григорович
д.б.н., професор, директор, Інститут еволюційної екології, спеціальність 03.00.24
15. Радченко
Олександр Григорович
д.б.н., професор, провідний науковий співробітник, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, спеціальність 03.00.24
16. Сухомлін
Катерина Борисівна
д.б.н., професор, завідувач кафедри, Волинський національний університет імені Лесі Українки, спеціальність 03.00.24
17. Утєвський
Сергій Юрійович
д.б.н., професор, професор кафедри, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, спеціальність 03.00.08
18. Харченко
Людмила Павлівна
д.б.н., професор, професор кафедри, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди, спеціальність 03.00.08
19. Юришинець
Володимир Іванович
д.б.н., старший науковий співробітник, заступник директора, Інститут гідробіології, спеціальність 03.00.25

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2022

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua