to English version

Президія УНТП

Президент

Ігор Андрійович Акімов

член-кор. НАНУ, професор, директор Інституту зоології НАН України

Адреса:

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б. Хмельницького, 15
Київ, 01030
УКРАЇНА

akimov@izan.kiev.ua

   

Віце-Президент

Вадим Васильович Корнюшин

доктор біол. наук, зав. відділом паразитології Інституту зоології НАН України

Адреса:

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б.Хмельницького, 15
Київ, 01030
УКРАЇНА

vadikorn@izan.kiev.ua

   

Вчений секретар

Віталій Олександрович Харченко

канд. біол. наук, заст. директора Інституту зоології НАН України

Адреса:

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б.Хмельницького, 15
Київ, 01030
УКРАЇНА

vit@izan.kiev.ua

   

Скарбник

Оксана Борисівна Гребень

канд. біол. наук,наук. співр. Інституту зоології НАН України

Адреса:

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б.Хмельницького, 15
Київ, 01030
УКРАЇНА

oksana1greben@gmail.com

 

Галат Владислав Федорович, д.в.н., професор, зав. кафедрою паразитології та тропічної ветеринарії, ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Кілочицький Петро Якович, д.б.н., професор, професор кафедри зоології, біологічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Монченко Владилав Іванович, д.б.н., академік НАН України, головний науковий співробітник відділу фауни та систематики безхребетних, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

Павліковська Тамара Миколаївна, завідувач паразитологічного відділу, Центральна санітарно-епідеміологічна станція МОЗ України.

Сігарьова Діна Дмитрівна, д.б.н., професор, член-кор. УААН, завідувач лабораторії нематології, Інститут захисту рослин УААН

Гаєвська Альбіна Вітольдівна, д.б.н., професор, завідувач відділу екологічної паразитології, Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України.

Юрахно Михайло Володимирович, д.б.н, професор, завідувач кафедри зоології, біологічний факультет, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського.

   

Українське наукове товариство паразитологів

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України