to English version

Президія УНТП

Президент

Ігор Андрійович Акімов

член-кор. НАНУ, професор, директор Інституту зоології НАН України

Адреса:

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б. Хмельницького, 15
Київ, 01601
УКРАЇНА

akimov@izan.kiev.ua

   

Віце-Президент

Вадим Васильович Корнюшин

доктор біол. наук, зав. відділом паразитології Інституту зоології НАН України

Адреса:

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б.Хмельницького, 15
Київ, 01601
УКРАЇНА

vadikorn@izan.kiev.ua

   

Віце-Президент

Віталій Олександрович Харченко

канд. біол. наук, д.-р габ., заст. директора Інституту зоології НАН України

Адреса:

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б.Хмельницького, 15
Київ, 01601
УКРАЇНА

vit@izan.kiev.ua

   

Вчений секретар

Тетяна Анатоліївна Кузьміна

канд. біол. наук, ст. н. с. відділу паразитології Інституту зоології НАН України

Адреса:

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б.Хмельницького, 15
Київ, 01601
УКРАЇНА

taniak@izan.kiev.ua

   

Скарбник

Елеонора Миколаївна Король

канд. біол. наук, ст. наук. співр. Інституту зоології НАН України

Адреса:

Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б.Хмельницького, 15
Київ, 01601
УКРАЇНА

korols@ukr.net

 

Галат Владислав Федорович, д.в.н., професор, зав. кафедрою паразитології та тропічної ветеринарії, ННІ ветеринарної медицини та якості і безпеки продукції тваринництва, Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Кілочицький Петро Якович, д.б.н., професор, професор кафедри зоології, біологічний факультет, Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Приходько Юрій Олександрович, доктор вет. н.; професор, член-кореспондент НААНУ, завідувач кафедри паразитології та інвазійних хвороб Харківської зооветеринарної академії.

Сігарьова Діна Дмитрівна, д.б.н., професор, член-кор. УААН, завідувач лабораторії нематології, Інститут захисту рослин УААН

Гаєвська Альбіна Вітольдівна, д.б.н., професор, завідувач відділу екологічної паразитології, Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського НАН України.

Юрахно Михайло Володимирович, д.б.н, професор, завідувач кафедри зоології, біологічний факультет, Таврійський національний університет ім. В.І.Вернадського.

Стибель Володимир Володимирович, проф., д. вет. н., професор, завідувач кафедри паразитології та іхтіопатології Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.С.З. Гжицького.

 

   

Українське наукове товариство паразитологів

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України