to English version

 

РЕЗОЛЮЦІЯ

XIV конференції Українського наукового товариства паразитологів

Безпосередньо в роботі конференції взяли участь 100 учасників з 19 областей України (Волинська – 1, Дніпропетровська – 2, Донецька -3, Житомирська – 1, Закарпатська – 5, Запорізька – 2, Київська -35, Крим – 4, Луганська – 2, Львівська – 3, Миколаївська – 1, Одеська – 4, Полтавська – 4, Рівненська - 3, Сумська – 2, Харківська – 1, Черкаська – 2, Чернівецька – 2, Чернігівська - 1) та із-за кордону (Білорусь – 3, Польща – 6, Росія - 4, Словаччина – 6, США – 1, Туреччина – 1, Узбекистан - 1). Серед учасників: 57 – паразитологи біологічного профілю, 17 – ветеринарні паразитологи, 26 – медичні паразитологи.

На пленарному засіданні було заслухано 9 доповідей. Далі робота проводилась у секціях: (1) загальної паразитології, (2) іхтіопаразитології (3) медичної і (4) ветеринарної паразитології.

На секційних засіданнях було заслухано 70 доповідей, ряд доповідей було представлено в вигляді постерів.

Конференція констатує, що дослідження в галузі загальної паразитології розвивались у напрямах вивчення фауни, екології гельмінтів, шляхів циркуляції, особливостей життєвих циклів. Досліджувались різні групи паразитичних організмів: найпростіші, гельмінти, кліщі та комахи. Вивчаються також паразити безхребетних, зокрема шкідників, та фітогельмінти. В останні роки активно розвивалось вивчення ультраструктури паразитів та молекулярно-генетичні методи їх класифікації. Плідно працюють наукові колективи Інституту біології південних морів, Інституту зоології НАН України, Національного університету біоресурсів і природокористування України, Харківського аграрного університету, Житомирського аграрно¬екологиіного університету, Львівський національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З.Гжицького, санітарно-епідеміологічні станції. Фітогельмінтологічні дослідження розвиваються в Інституті захисту рослин УААН.

Медична і ветеринарна практика свідчить про велике значення для України обізнаності з паразитологічними проблемами, що є спільними також з сусідніми країнами і вимагають науково-практичного рішення, поліпшення профілактики паразитарних захворювань. В галузі медичної паразитології відзначаються певні успіхи у боротьбі з паразитарними хворобами людини, актуальними залишаються проблеми, пов’язані із зростанням захворюваності людей деякими біогельмінтозами, патогенними найпростішими тощо.

В останні роки спостерігається тенденція до поширення паразитарних хвороб тварин, а також хвороб спільних для тварин і людей, зокрема токсокарозу, дирофіляріозу та ехінококкозу.

Конференція визнала роботу президії УНТП та його відділень за звітний період задовільною і вибрала шляхом відкритого голосування новий склад президії товариства.

XIV Конференція постановляє:

Вважати доцільним посилити творчу співпрацю науковців-паразитологів з практичними працівниками санепідемстанцій та лабораторій ветеринарної медицини.

Розвивати і поглиблювати співробітництво з колегами з інших, зокрема суміжних країн, у галузі фундаментальних і прикладних досліджень та вирішення практичних задач; сприяти залученню закордонних вчених до членства в УНТП.

Активізувати дослідження гельмінтозів, ентомозів, та протозойних хвороб свійських тварин. Особливу увагу звернути на вивчення таких надзвичайно небезпечних інвазійних хвороб, як філяріози (сетаріоз великої рогатої худоби, дирофіляріоз мясоїдних тварин), тріхінельоз, ехінококкоз, бабезіоз. Виключної уваги потребує токсоплазмоз. Важливим питанням є вивчення ефективності протипаразитарних препаратів, розробка і впровадження у виробництво нових лікарських засобів.

Розширити дослідження ролі паразитів – вселенців у формування біорізноманіття водних та наземних екосистем.

З метою забезпечення своєчасного і точного визначення паразитозів вдосконалити диагностику збудників хвороб (опісторхоз, діфілоботріоз, анізакідоз, клиностомоз, спаргамоз), що передаються через харчових гідробіонтів.

Більше уваги приділяти проблемам контролю асоціативних поліетіологичниж хвороб бактеріального, вірусного і паразитарного походження.

Доручити Президії УНТП довести до відома екологічних служб інформацію щодо необхідності налагодження дієвого моніторингу паразитологічної ситуації в навколишньму середовищі та сприяння, в зв'язку з цим, збору матеріалу для паразитологічних досліджень.

Доручити Президії УНТП створити різнопрофільний консультативно-інформативний інтернет-сайт з питань паразитології та сучасних методів лабораторної діагностики паразитозів, бажано на базі Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена HAH України.

Доопрацювати за участю провідних вчених країни проект програми боротьби з паразитарними хворобами людини та тварин і подати його на розгляд Уряду до 01.06.2010 р

Керівництву УНТП підняти питання щодо можливості створення єдиного НДІ з паразитології, який об’єднав би усі гілки цієї науки.

Забезпечити профільним НД установам та вищим навчальним закладам підготовку кадрів паразитологів з сучасних проблем паразитолоії, в тому числі біотероризму, акцентувати увагу на техніці безпеки при проведенні паразитологічних та епідеміологічних досліджень.

У зв’язку з ризиком виникнення спалахів паразитарних хвороб під час проведення Євро-2012, просити МОЗ України забезпечити держсанепідустанови сучасним обладнанням, реактивами, діагностикумами для „швидкої" ідентифікації збудників паразитарних хвороб в біоматеріалах та об"єктах довкілля.

В зв’язку з ускладненням епізоотичної та епідемічної ситуації з токсоплазмозу в Україні, вважати за необхідне розробку комплексних заходів з діагностики, клініки, лікування та профілактики токсоплазмозу вченими і практиками ветеринарної медицини разом з працівниками охорони здоров’я.

Беручи до уваги появу вісцерального лейшманіозу місцевого характеру в Україні у людей, вважати за необхідне вивчення епізоотичної ситуації та механізмів можливої передачі цієї інфкції на території АР Крим, м. Севастополь та Одеської області.

Розглянути пропозиції провести чергову XV конференцію УНТП у в квітні- травні 2013 р.

Вчений секретар УНТП

В.О. Харченко

   

Українське наукове товариство паразитологів

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України