Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

 


ЦЕНТР

колективного користування науковими приладами «Animalia»

Інституту зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України


:: Специфікація та технічний опис обладнання :: Положення про Центр :: Посилання ::


ПОЛОЖЕННЯ

про Центр колективного користування
науковими приладами "Animalia" HAH України

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Центр колективного користування науковими приладами "Animalia" HAH України (далі - Центр) створено на базі Інституту зоології ім І. І. Шмальгаузена НАН України (далі -Інститут) з метою найбільш раціонального використання наукових приладів імпортного виробництва при проведенні таксономічних досліджень тваринного світу, вивченні морфології, анатомії, біології та фізіології тварин.

1.2. Центр зобов'язується забезпечити якісну та надійну роботу закуплених приладів, їх необхідне фахове обслуговування, умови найкращого використання робочого часу в інтересах наукової спільноти НАН України, відсутність штучних обмежень у наданні послуг іншим науковим установам і організаціям НАН України.

1.3. Це положення розроблено відповідно до типового положення про Центр колективного користування науковими приладами з наукового напряму НАН України, затвердженого 28.04.04 розпорядженням №322 Президії Національної академії наук України.

2. СТРУКТУРА, ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЦЕНТРУ

2.1. Центр колективного користування приладами є надбанням Національної академії наук України. Прилади Центру перебувають на балансі Інституту зоології ім.1.1.Шмальгаузена НАН України.

2.2. Центр входить до складу Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України як науковий підрозділ, підпорядкований безпосередньо дирекції установи, без статусу юридичної особи. Центр має власну назву - Центр „Анімаліа", яка разом з положенням про Центр затверджується Комісією з питань модернізації парку наукових приладів та обладнання НАН України (далі - Комісія).

2.3. Головним завданням Центру є надання науковцям НАН України можливості проводити дослідження на приладі сучасного рівня, який обслуговується кваліфікованим персоналом, здатним підтримувати обладнання у високоякісному робочому стані та надавати консультативні послуги.

2.4. Директор Інституту зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України наказом призначає керівника та відповідний штат працівників Центру. Загальне керівництво роботою Центру покладається на директора Інституту.

2.5. Інститут зоології ім.І.І.Шмальгаузена НАН України, в якому створено Центр, не менше одного разу на рік звітує про роботу Центру перед Бюро Відділення загальної біології НАН України. В загальному річному звіті дані про роботу Центру подаються Інститутом окремим розділом в паперовому та електронному вигляді до до Президії НАН України, Бюро відділення загальної біології НАН України, та до Комісії. Типова структура такого розділу розробляється Комісією.

2.6. Бюро Відділення загальної біології НАН України в порядку контролю розглядає питання роботи Центру. У випадку його незадовільної роботи Відділення може у встановленому цим положенням порядку порушити питання про зміну базової наукової установи і передачу їй обладнання або закриття Центру.

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

3.1. Інформація лро Центр та обладнання, що надається для колективного користування, його основні технічні характеристики та головні напрями досліджень, які можна здійснити на такому обладнанні), має міститись на веб-сторінці Інституту. Така сама інформація про всі ЦККП НАН України і їх базові установи в НАН України розміщується на веб-сторінці Президії НАН України.

3.2. Наукові установи та організації НАН України, які мають потребу в проведенні досліджень на науковому обладнанні Центру (далі - замовники), два рази на рік до 15 січня і до 15 червня подають у письмовому вигляді до Бюро відділеня загальної біології НАН України, свої заявки на кількість годин, строки та види досліджень, проведення яких потребує використання наукових приладів і обладнання Центру.

3.3. Бюро Відділення загальної біології НАН України за поданням директора Інституту затверджує загальний розподіл між замовниками робочого часу, відведеного для колективного користування науковим обладнанням Центру.

3.4. Директор Інституту своїм наказом, узгодженим з Бюро Відділення загальної біології НАН України, визначає графік роботи Центру та окремих наукових приладів/обладнання, встановлює необхідну кількість робочих змін на робочий день з урахуванням режиму роботи наукової установи і потреб вчених НАН України у використанні наукових приладів/обладнання.

3.4. При плануванні часу роботи Центр виходить з такого розподілу: для роботи в одну зміну (8 годин робочого часу) 3 години надається для потреб базової наукової установи Центру, 3 години надається безкоштовно для замовників - інших наукових установ та організацій НАН України, 2 години надається для платного використання обладнання Центру іншим установам, підприємствам та організаціям, які не перебувають у віданні НАН України, згідно з чинним законодавством. При роботі у дві зміни (12 годин робочого часу) встановлюється такий розподіл часу у пропорції 5:4:3. Використання часу роботи приладу реєструється в робочому журналі, форма заповнення якого встановлюється Комісією.

3.5. При плануванні використання часу роботи наукового приладу директор Інститу може застосовувати інші співвідношення використання робочого часу для власних потреб та платних послуг, однак час безкоштовного колективного користування науковими приладами Центру залишається незмінним, тобто 3 години при 8-годинному робочому дні і 4 години при 12-годинному робочому дні.

3.6. Платні послуги з використання приладів Центру для потреб інших замовників надаються згідно з чинним законодавством України.

3.7. Інститут забезпечує всі витрати, пов'язані з використанням наукового обладнання, наданого Центру.

4. ЗМІНА БАЗОВОї НАУКОВОЇ УСТАНОВИ, ЗАКРИТТЯ ЦЕНТРУ

4.1. У разі недотримання вимог даного Положення, неналежної організації роботи Центру з боку Інституту із забезпечення колективного користування обладнанням Центру для потреб науковців НАН України або виникнення інших форс-мажорних обставин Бюро відділення загальної біології НАН України подає Комісії пропозиції щодо передачі закріпленого за Центром приладу іншій науковій установі НАН України з відповідною зміною назви Центру і місця його розташування.

4.2. Комісія розглядає пропозиції Бюро відділення загальної біології НАН України згідно з розділами 1 і 2 даного Положення, приймає рішення про зміну базової наукової установи або закриття Центру і подає його на затвердження Президії НАН України.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua