Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

 


ЦЕНТР

колективного користування науковими приладами «Animalia»

Інституту зоології
ім. І. І. Шмальгаузена НАН України


:: Специфікація та технічний опис обладнання :: Положення про Центр :: Посилання ::


Специфікація та технічний опис обладнання

Мікроскоп дослідницький
Axio Imager М1

Research
Microscope
Axio Imager M1

1. Тип мікроскопу - сучасний тип світлооптичного дослідницького моторизованого мікроскопа з виправленою на нескінченність оптичною схемою (IC2S – Система з фокусом на «нескінченність», підвищеною контрастністю та корекцією кольору), з цифровою камерою для мікроскопу, комп’ютером та програмним забезпеченням.

2. Технічні характеристики - мікроскоп має наступні технічні характеристики:

2.1. Моторизована система мікроскопа повинна забезпечує такі функції мікроскопа, як установка об'єктивів, автофокус; можливість керування через комп'ютер або через рідкокристалічний дисплей. Мікроскоп обладнаний:

2.1.1. Освітлювачем Келера для світла, що проходить, з галогеновою лампою 12 В 100 Вт, ірисовою польовою діафрагмою, стабілізованим джерелом живлення 220-240 В.

2.1.2. Тринокуляром з кутом нахилу 300, з 3-позиційою заслонкою (100/0, 30/70, 0/100), окулярами 10х з полем зору не менш 25 мм (кожен з діоптрійною настройкою).

2.1.3. 6-позиційним моторизованим револьверним пристроєм, при цьому гніздо для кріплення об'єктивів повинне мати метричне різьблення М27 ГОСТ 3469-83.

2.1.4. Механічним столиком з керамічною поверхнею, з кутом обертання 2400.

2.1.5. Моторизованим універсальним конденсором з ахромат/апланатичною корекцією, з апертурою 0,9, моторизованими фронтальною лінзою, апертурною діафрагмою та іншими компонентами.

2.1.6. Моторизованим фокусуванням.

2.1.7. Об’єктивами зі збільшенням 5х, 10х, 20х, 40х, 100х (олійна імерсія). Об'єктиви мають підвищену роздільну здатність за рахунок числової апертури, збільшеної в порівнянні із звичайною, а саме, для об’єктиву для 5x –0,16, 10х - 0,30, для 20х 0,5, для 40х - 0,75, для 100х –1,3.

2.1.8. Системою диференціального інтерференційного контрасту універсального призначення для об’єктивів 10, 20, 40, 100х.

2.1.9. Оптовари 1,6 та 2,5х.

2.1.10. 5 галогенових ламп 12 В 100 Вт.

2.1.11. Шнурами живлення та з’єднувальними шнурами великої довжини.

2.1.12. Ковпаком для захисту від пилу.

2.1.13. Керування мікроскопом здійснюється як з комп’ютера, так і з рідкокристалічного дисплея.

2.1.14. Бінокулярна насадка і механізм розсунення по очній базі, фокусировочний механізм, механізми переміщення наочного столика і конденсора виконані з металевих сплавів (не з металевої пластмаси!) і забезпечує надійну і довгострокову роботу мікроскопа

2.1.15. На рукоятці фокусировочного механізму розташовано 10 кнопок керування для настроювальних операцій, в т.ч. установки об'єктивів, настройки освітлення т.д.

2.1.16. Мікроскоп забезпечує наступні підключення до зовнішніх комунікаційних пристроїв: TCP-IP, USB, CAN, RS-232.

2.1.17. Конструкція мікроскопа забезпечує можливість введення будь-яких елементів, в т.ч. монохроматорів, камер, в паралельний пучок світла (між об'єктивом і візуальною частиною мікроскопа).

2.1.18. Мікроскоп має пристрій контролю яскравості джерела світла («менеджер світла») з автоматичною установкою колірної температури 3200°К.

2.1.19. Висота об'єктивів - 45 мм.

2.2. Цифрова спеціалізована камера прогресивного сканування, з сумарною розділовою здатністю 12 млн. пікселів (4164 x 3120 пікселів при мікроскануванні) обладнана елементом охолодження Пельтьє.

2.3. комп’ютер з встановленими необхідними платами для підтримки мікроскопу та фотокамери і характеристиками.

2.4 Програмне забезпечення (ПЗ) працює зо всіма найбільш розповсюдженими операційними системами, починаючі від Windows 95 та закінчуючи Windows XP Pro та надає можливість під однією програмою:

• керувати усіма моторизованими елементами мікроскопа;

• мати на екрані монітора вікно мікрофотокамери в режимі реального часу з опцією повного екрану;

• робити знімки з сумарною розділовою здатністю від 53,5 тис. до 125 млн. пікселів;

• повністю керувати усіма функціями камери;

• обробки зображень (контраст, кольорова гама, фільтри) та внесення фрагментів з інших знімків і коментарів;

• формування бази даних;

• формування звіту;

• зшивання кількох знімків у один панорамний;

• проведення морфометричного аналізу: підрахунок точок, лінійні розміри, кути, периметри, площі, денситометричні вимірювання

• ПЗ надає можливість збереження зображення у всіх найбільш поширених форматах: *.bmp, *.jpg, *.tif, *.tga, *.png, *.psd, *.img, *.cmp, *.zvi.

• ПЗ має вбудований Майстер (провідник) автоматичних вимірювань, що дозволяє створювати власні програми вимірювань.

• ПЗ має спеціалізований модуль для обробки Z-стеків та одержання тривимірних зображень

• ПЗ має спеціалізований модуль для формування обзорних зображень.

• ПЗ має спеціалізований модуль для сегментації, обробки бінарних зображень та автоматичних вимірювань геометричних та денситометричних характеристик областей, що вибрані користувачем

• ПЗ має спеціалізований модуль для роботи з архівами та зображеннями

• ПЗ має спеціалізований модуль, який дає можливість запису послідовності команд в процесі отримання зображення.

1. Type of a microscope - modern type of light optical research motorized microscope with the optical schematic of the second generation corrected on infinity ((IC2S - Infinity Contrast and Color corrected System), with a digital microscope camera, computer and software.

2. Technical characteristics - the microscope has the following technical characteristics:

2.1. Motorized stand of microscope that provides such microscope functions as setting of objectives, self-focusing drive; the control is effected via a computer or touch screen TFT display. The microscope is equipped with the following

2.1.1. Keller illuminator for transmitted light with a halogen lamp of 12 V 100 W, iris field diaphragm and stabilized power supply 220-240 V.

2.1.2. Trinocular with the tilt angle of 300, with a 3-position door (100/0, 30/70, 0/100), eyepieces 10x with a field of view not less than 25 mm (with dioptric adjustment each).

2.1.3. 6-position motorized objective nosepiece with thread M 27 according to GОSТ 3469-83.

2.1.4. Mechanical stage with ceramic surface having the angle of rotation 2400.

2.1.5. Motorized achromatic-aplanatic universal condenser having the aperture of 0.9 with a motorized front lens, aperture diaphragm and other components.

2.1.6. Motorized focusing drive.

2.1.7. Objectives 5х, 10х, 20х, 40х, 100х (oil immersion). The objectives have an improved resolution due to numerical aperture, namely, 0,16 for 5x , 0,30 for 10х , 0,5 for 20х , 0,75 for 40х , 1,3 for 100х.

2.1.8. Differential Interferential Contrast system of universal purposes for objectives 10x, 20x, 40x, 100x.

2.1.9. Optovars 1,6х, 2,5х.

2.1.10. 5 halogen lamps 12 V 100 W.

2.1.11. Power cords and connecting cords of a large length.

2.1.12. Cover for dust protection.

2.1.13. The microscope is controlled via both a computer and TFT display.

2.1.14. The binocular piece and its mechanism of correction for eye distance, focusing drive, mechanical stage drive and condenser drive are made of metal (not of metal plastic) so as to ensure long service life of the microscope.

2.1.15. The control handle of the focusing drive has 10 control buttons for providing adjustment operation, such as setting of objectives, light adjustment, etc.

2.1.16. The microscope is equipped with the following communication mounts: TCP-IP, USB, CAN, RS-232.

2.1.17. The microscope design permits incorporation of such devices as monochromators, cameras, etc. into the parallel light beam (between the objective and the ocular part of the microscope).

2.1.18. The microscope is equipped with a light manager with automatic setting of color temperature to 3200K.

2.1.19. The height of objectives is 45 mm.

2.2. A specialized digital photo camera for progressive scanning with total resolution of 12 million pixels (4164 x 3120 pixels at microscanning) is Peltier-cooled.

2.3. A computer with installed boards as necessary for support of the microscope and of the photo camera.

2.4 The required Software (SW) operates with all prevailing operating systems (from Windows 95 to Windows XP Pro) and permits under one program, the following:

• To control all motorized elements of the microscope;

• To have the window of the microscope camera on the monitor screen in real time, with the full-screen option;

• To take pictures with total resolution from 53,5 thousands up to 12,0 millions pixels;

• To fulfill a full control over all functions of the camera;

• To process images (contrast, colour scale, filters) and to introduce fragments from other pictures and comments;

• To form a database;

• To form reports;

• To merge several pictures into one panoramic picture;

• To carry out morphometric analysis: calculation of points, linear sizes, angles, perimeters, areas, densitometry measurements;

• The SW permits storage of images in all prevailing formats: *.bmp, *.jpg, *.tif, *.tga, *.png, *.psd, *.img, *.cmp, *.zvi.

• The SW has a built-in Wizard for guided generation of a program for automatic measurements.

• The SW has a specialized Module for processing of Z-stacks and obtaining of 3-dimensional images;

• The SW has a specialized Module for generation of overview images.

• The SW has a specialized Module for segmentation, binary image processing and automatic measurement of geometric and densitometric features in the user-defined regions;

• The SW has a specialized Module for Image Archiving;

• The SW shall have a specialized Module for recording command sequences in the course of image obtaining.

 

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua