Фауна України

том 21, випуск 1

Фауна України [Текст] : в сорока томах / Академія наук Української РСР, Інститут зоології. - Київ : Наукова думка, 1956 -

Том 21: Щитники, Вип. 1 / В. Г. Пучков. - Київ : Видавництво Академії наук Української РСР, 1961. - 338 с.

 

ПЕРЕДМОВА

Щитники - одна з найбільш відомих груп напівтвердокрилих, до якої належать шкідники сільськогосподарських рослин, зокрема щитники-черепашки.

В багатьох сучасних геміптерологічних працях огляд напівтвердокрилих починають з опису водних форм (гребляків) і завершують описом щитників. Проте зворотний порядок, який був прийнятий раніше, зручніший, оскільки увага читача фіксується відразу на практично важливих представниках ряду.

Відповідно до загального плану видання "Фауна УРСР" автор не ставив своїм завданням дати в цьому випуску повний опис всіх основних відмін видів, а також вищих таксономічних груп, як це прийнято у випусках "Фауна СССР". В цій праці не подано опису підродин, триб і більшості родів (за винятком великих - роди Sсіосоrіs, Аelіа та ін.), а також опису форм в межах виду. Описи видів та дані про їх поширення наводяться в стислій формі. Переопис видів зроблено по колекційних матеріалах Інституту зоології АН УРСР.

Визначальні таблиці і описи всіх таксономічних категорій наведені по імагінальній і личинковій фазах. Личинки багатьох видів описуються вперше; не описані лише личинки деяких видів з родів Sehіrus, Sсіосоrіs, Аеlіа, Еurydеmа.

На відміну від роздільного опису личинок по стадіях розвитку, дуже громіздкого і важкого для користування, в цій праці прийнято порядок зведеного опису личинкової фази. Зведені описи личинок більшості видів зроблено по всіх або по II-V стадіях, рідше лише по старших стадіях, про що завжди відмічається в тексті. Визначальні таблиці личинкової фази призначені переважно для визначення лише личинок середньої і старших стадій.

У визначальних таблицях личинкової фази, як і у визначальних таблицях імаго, використовувались лише ознаки, досить добре помітні під лупою із 20-кратним збільшенням. Розміри личинок не вказуються, але їх можна приблизно визначити за довжиною тіла імаго, використовуючи таке співвідношення: І : II : III : IV : V : / = 0,15 : 0,25 : 0,35 : 0,50 : : 0,70-0,80: 1,0. Римські цифри означають відповідні стадії личинок, а буква I - імаго, довжина тіла якого прийнята за одиницю.

Поряд з описом личинкової фази, в цій праці наведена розгорнута характеристика екології видів надродини. В цьому розділі використані - літературні дані про життя видів, поширених на Україні. Ці дані критично переглянуто і перевірено в місцевих умовах. Особливу увагу приділено виявленню кормових зв'язків щитників, для більшості видів зовсім невідомих або встановлених лише для дорослої фази і нерідко зовсім не характерних для виду.

При написанні цього тома "Фауни України" використана численна література. Щоб уникнути переобтяжування тексту, автор наводить посилання лише на деякі праці, які присвячені безпосередньо фауні України або містять оригінальні та дискусійні дані. Значно скорочені посилання на праці суто систематичного характеру. Ці праці вказані лише біля назв відповідної таксономічної категорії і не внесені до списку літератури.

Більшість рисунків оригінальні і виконані Л. В. Пучковою.

 

Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

Видання: Фауна України