Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Фесенко Геннадій Васильович

 

Відділ фауни та систематики хребетних

Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України

вул. Б. Хмельницького, 15

Київ – 30,

01030 Україна

 

Електронна пошта: fesenko(at)izan.kiev.ua

 

Наукові інтереси:

орнітофауністика, урбоорнітологія, раритетна авіфауна, проблеми національної орнітологічної номенклатури, пов’язаність сезонних міграцій птахів з періодичними явищами у рослин, зміни термінів міграції птахів в умовах антропогенного впливу.

 

Освіта:

1972–1977 роки – студент біологічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

Місце роботи:

з лютого 1977 р. і дотепер – співробітник Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України; з 1989 р. на посаді м.н.с.


Основні публікації:

1. Фесенко Г. В. Вітчизняна номенклатура птахів світу. – Кривий Ріг : Видавець ФО-П Чернявський Д. О. („Діонат”), 2018. – 580 с.

2. Фесенко Г. В. Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Ряд Горобцеподібні (Passeriformes). Частина 2 // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2017. – Т. 15. – С. 73–107.

3. Фесенко Г. В., Пекло О. М., Полуда А. М., Шибанов С. Ю. Розгляд згадок і реєстрацій тинівки сибірської (Prunella montanella (Pallas, 1776) в Україні // Бранта: Сб. науч. тр. Азово-Черномор. орнит. станции. – 2017. – Вып. 20. – С. 17–21.

4. Фесенко Г. В., Шидловський І. В. Зміни у таксономічному складі вітчизняної орнітофауни за останнє десятиріччя // Бранта: Сб. науч. тр. Азово-Черномор. орнит. станции. – 2017. – Вып. 20. – С. 209–220.

5. Фесенко Г. В. Вітчизняна номенклатура надродового рівня птахів світу // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2016. – Т. 14. – С. 73–85.

6. Фесенко Г. В. Орнітотопоніми Києва // Антропологія простору: збірник наукових праць у 4 т. – Київ, 2016 – Т.1: Культурний ландшафт Києва та околиць / За наук. ред. Марини Гримич. – С. 115–120.

7. Фесенко Г. В., Шидловський І. В. Знахідки нових видів птахів і ревізія складу регіональної фауни // Troglodytes. – 2016. – Вип. 7. – С. 21–28.

8. Fesenko H. V., Shybanov S. Yu. Redstart bird with non-typical plumage in fauna of Ukraine – interspecific hybrid or eastern subspecies // Вестник зоологии. – 2016. – 50(4). – С. 321–326.

9. Фесенко Г. В. Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Ряд Горобцеподібні (Passeriformes). Частина 1. // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2015. – Т. 13. – С. 35–68.

10. Фесенко Г. В. Узгодження форми латинських і українських назв у класифікації птахів // Бранта: Сб. науч. тр. Азово-Черномор. орнит. станции. – 2015. – Вып. 18. – С. 7–15.

11. Фесенко Г. В. Доцільність введення додаткових категорій статусу червонокнижних видів птахів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції ”Природничі дослідження на Поділлі”, присвяченої 10-річчю природничого факультету Кам’янець-Подільського нац. університету ім. Івана Огієнка. – Кам’янець-Подільський : ТОВ „Друкарня Рута”, 2014. – С. 81–83

12. Фесенко Г. В. Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 2 // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2014. – Том 12. – С. 45–70.

13. Фесенко Г. В. Назви родів у вітчизняному іменуванні птахів світу. Негоробині. Частина 1. // Вісник Національного науково-природничого музею. – 2013. – № 11. – С. 63–86.

14. Фесенко Г. В. Поміркована біноменізація українських назв птахів для називництва фауни світу // Troglodytes. – 2013. – Вип. 4. – С. 46–59.

15. Фесенко Г. В. Формування складу назв родів і видів птахів світу в українській лексиці // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2013. – Вип. 29. – С. 203–213.

16. Фесенко Г. В. Перспективи використання прикладкових іменників у формуванні національної номенклатури птахів світу (на прикладі родини Колібрієвих (Trochilidae) // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2013. – Вып. 16. – С. 26–48.

17. Фесенко Г. В., Шидловський І. В. Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 2. Палеогейська і Арктогейська суші // Біологічні студії. – 2013. – 7(1). – С. 205–226.

18. Фесенко Г. В., Шидловський І. В. Зоогеографічні особливості поширення птахів. Частина 1. Нотогейська і Неогейська суші // Біологічні студії. – 2012. – 6(3). – С. 197–222.

19. Фесенко Г. В. Калюжна М. О., Хоменко С. В. Вплив кліматичних і топографічних чинників на поширення лелеки чорного (Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) в Україні // Бранта: Сборник научных трудов Азово-Черноморской орнитологической станции. – 2012. – Вып. 15. – С. 7–29.

20. Фесенко Г. В. Найвразливіші птахи Червоної книги України // Біологія і хімія в сучасній школі. – 2012. – № 5 – С. 33–36.

21. Фесенко Г. В. З повагою та шанобливістю до вчителя і дослідника // Вестник зоологии. – 2012. – 46 (2). – С. 189–190.

22. Фесенко Г. В. До історії оцінки чисельності лелеки чорного (Ciconia nigra (L.) в Україні-Русі // Птицы бассейна Северского Донца. Вып. 11: Мат-лы 15 науч. конф. – Донецк : ДонНу, 2010. – С. 70–73.

23. Фесенко Г. Птахи // Фауна України: охоронні категорії. Довідник / О. Годлевська, І. Парнікоза, В. Різун, Г. Фесенко, Ю. Куцоконь, І. Загороднюк, М. Шевченко, Д. Іноземцева; ред. О. Годлевська, Г. Фесенко. – Вид. друге, перероблене та доповнене. – Київ, 2010. – С. 28–38.

24. Фесенко Г. Птахи садів і парків Києва. – Кривий Ріг : Вид-во „Мінерал”, 2010. – 236 с.

25. Книш М. П., Костюшин В. А., Фесенко Г. В. Голуб-синяк // Червона книга України. Тваринний світ. – К., 2009. – С. 462.

26. Фесенко Г. В. Журавель сірий // Червона книга України. Тваринний світ. – К., 2009. – С. 442.

27. Фесенко Г. В. Жайворонок сірий // Червона книга України. Тваринний світ. – К., 2009. – С. 475.

28. Фесенко Г. В, Бокотей А. А. Лелека чорний // Червона книга України. Тваринний світ. – К., 2009. – С. 405.

29. Костюшин В. А., Фесенко Г. В. Розвиток державного кадастру тваринного світу України та охорона і збалансоване використання тваринних ресурсів // Пріоритети збалансованого (сталого) розвитку України // Мат-ли ІІ Укр. еколог. конгресу. Ч. 1. – К., 2008. – С. 201–206.

30. Фесенко Г. В. Необхідність включення жайворонка сірого до третьої редакції Червоної книги України // Екологія і раціональне природокористування. Збірник наукових праць. – Суми : Сумський держ. педагог. ун-т ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 108–111.

31. Фесенко Г. В. Етико-природничі аспекти конфлікту аматорського голубівництва і охорони хижих птахів // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали ІІІ Міжнарод. наук. конф. „Хижі птахи України”, м. Кривий Ріг, 24–25 жовтня 2008 р. – Кривий Ріг, 2008. – С. 359–363.

32. Фесенко Г. В. Нариси „Орнітофауна України”, „Принцип ле Шателье–Брауна”, „Принцип Тінемана”, „Трансбіотичні зв’язки” // Екологічна енциклопедія: У 3 т. / Редколегія: А. В. Толстоухов (головний редактор) та ін. – К. : ТОЦ „Центр екологічної освіти та інформації”, 2008. – Т. 3: О–Я. – С. 50–52; С. 142; С. 143; С. 304.

33. Книш М. П., Костюшин В. А., Фесенко Г. В. Обґрунтування включення голуба-синяка до нової редакції Червоної книги України // Екологія і раціональне природокористування. Збірник наукових праць. – Суми : Сумський держ. педагог. ун-т ім. А. С. Макаренка, 2008. – С. 103–108.

34. Фесенко Г. В. Уніфікація українських наукових назв таксонів надродового рівня у класифікації птахів світу // Наукові записки Державного природознавчого музею. – 2008. – Вип. 24. – С. 207–218.

35. Фесенко Г. В. Форми українських назв родового рівня в класифікації птахів фауни України // Вісник Львів. ун-ту. Серія біологічна. – 2007. – Вип. 43. – С. 3–12.

36. Фесенко Г. Захист птахів від загибелі на лініях електропередачі // Біологія і хімія в школі. – 2007. – № 5–6 – С. 10, 34, 45, 56.

37. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України (з характеристикою статусу видів). – 3-е видання. – Київ–Львів, 2007. – 112 с.

38. Фесенко Г. В. Нариси „Зона спокою”, „Зона тиші”, „Інволюція”, „Кумуляція”, „Латентний стан” „Мортмаса”, „Неоендемік” // Екологічна енциклопедія. – К., 2007. – Т. 2. – С. 104; С. 120; С. 225; С. 233; С. 318; С. 335.

39. Kostyushin V. A., Bagrikova N. A., Kostin S. Yu., Karpenko S. A., Maslov I. I., Tovpinets N. N., Demchenko V. A., Mitiaj I. S., Antonovsky A. G., Zagorodniaia Yu. A., Cherevko S. P., Kotenko T. I.,Kotenko A. G., Chernichko R. N., Chernichko I. I., Andriushchenko Yu. A., Popenko V. M., Grinchenko A. B., Khomenko S. V., Fesenko H. V. Irrigational agriculture and conservation of biodiversity in Dzhankoi District of the Autonomous Republic of Crimea. Monograph. – Kyiv : Schmalhausen Institute of Zoology, 2005. – 106 p.

40. Бокотей А. А., Фесенко Г. В. Освітня програма „Лелека” // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 5. – С. 53–54.

41. Фесенко Г. В. Про українську номенклатуру птахів світової фауни // Современные проблемы зоологии и экологии. – Одесса : Феникс, 2005. – С. 306–308.

42. Фесенко Г. В. Нові види птахів фауни України // Біологія і хімія в школі. – 2005. – № 4. – С. 46–47.

43. Фесенко Г. Результати обстеження існуючих та потенційних IBA територій // ІВА бюлетень. – Грудень, 2004. – С. 3–4.

44. Фесенко Г. В. Водно-болотні угіддя малих річок і видове багатство птахів // Біологія і хімія в школі. – 2004. – № 3. – С. 54–55.

45. Загороднюк І., Фесенко Г. Двійникові таксономічні комплекси серед птахів фауни Східної Європи // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2004. – Вип. 15. – С. 5–19.

46. Фесенко Г. В. Пов’язаність строків весняної появи мігруючих птахів і зацвітання рослин в степовій смузі України // Сучасні проблеми зоологічної науки. Матеріали Всеукраїнської наукової конференції “Наукові читання, присвячені 170-річчю заснування кафедри зоології та 100-річчю з дня народження професора О.Б.Кістяківського” – К. : Вид.-пол. центр “Київ. ун-т”, 2002. – С. 183–185.

47. Фесенко Г. В. Орнітофауна України в ХХ столітті // Біологія і хімія в школі. – 2003. – № 1. – С. 41–44.

48. Фесенко Г. В. Відмінності між близькими і далеками птахами-мігрантами в частоті зв’язків їхніх строків прильоту зі строками розвитку рослин // Пріоритети орнітологічних досліджень. – Львів–Кам’янець-Подільський, 2003. – С. 178–180.

49. Фесенко Г. В. Спостереження за фенологією та успішністю гніздування білого лелеки // Додаткова освіта у сучасній школі: Науково-методичний вісник. – К., 2003. – № 1. – С. 186.

50. Фесенко Г. В. Визначення видового складу птахів, які гніздяться в штучних гніздівлях, в різних типах деревних насаджень // Додаткова освіта у сучасній школі: Науково-методичний вісник. – К., 2003. – № 1. – С. 187.

51. Гаврись Г. Г., Полуда А. М., Домашлінець В. Г., Фесенко Г. В., Давиденко І. В., Боярчук В. П., Кузьменко Ю. В., Цуканова С. В., Тайкова С. Ю., Сипко А. В. Птахи України під охороною Бернської конвенції // Під заг. ред. Гаврися Г. Г. – К., 2003 – 394 с.

52. Фесенко Г. В. Стенцівсько-Жебриянські плавні – ІВА 084 – на тлі проблем створення судноплавного шляху “Дунай–Чорне море” // ІВА бюлетень. – К., 2002. – Травень. – С. 4–6.

53. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. – 2-е видання. – Київ–Львів, 2002. – 44 с.

54. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Птахи фауни України: польовий визначник. К., 2002. – 416 с.

55. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Фесенко Г. В., Бокотей А. А. Анотований список українських наукових назв птахів фауни України. – IBA бюлетень. – Київ; Львів. – Травень, 2000. – 44 с.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2019