Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Некрасова Оксана Дмитрівна

Відділ моніторингу та охорони тваринного світу

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

вул. Б.Хмельницького, 15 Київ – 30, 01601 Україна

тел. 38 0 44 235 51 87

Електронна пошта: oneks@mail.ru


Наукові інтереси:

Герпетофауна України (моніторинг та охорона);

популяційні особливості амфібій та рептилій України (морфологічні, біоіндикаційні тощо);

гібридогенний комплекс зелених жаб Pelophylax esculentus complex;

математичні методи в біології;

фенетичні особливості модельних видів тварин України;

чужорідні види тварин в Україні:

http://biomon.org/projects/zaluchennya-gromadskosti/monitoring-harmonia-axyridis/

http://www.zin.ru/animalia/coleoptera/rus/harminva.htm

 

Освіта:

1994 - магістр біології (зоології), КНУ ім. Тараса Шевченка;

1997 - аспірант Міжнародного Науково-навчального Центру ЮНЕСКО/МПІ Інформаційних Технологій та Систем (НАН України);

2001 - переведена до аспірантури Інституту зоології (НАН України);

2002 - кандидат біологічних наук, спеціальність – зоологія.

 

Посади та місця роботи:

1987-1996 – працювала у Зоологічному музею Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України (екскурсовод та куратор герпетологічних фондів).

З 1996 по теперішній час – у Відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.

На даний час - к.б.н., с.н.с. Відділу моніторингу та охорони тваринного світу Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України.


Бібліографія. Вибране.

1. Nekrasova O.D., Szczerbak N.N. The geckos from south of Vietnam // Programm and Abstracts of the 7th Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica, Barcelona. – 1993. – C. 104.

2. Некрасова О.Д. Щербак Н.Н. Материалы к познанию гекконов Южного Вьетнама с описанием нового вида (Gekko: Gekko badenni) // Вестник зоологии. - 1994. - №1. - C. 48-52.

3. Некрасова О.Д. Некоторые особенности роста и развития амфибий антропогенных зон // Збереження бiорізноманiтностi в Українi. - Київ. - 1997. - С. 44-45.

4. Некрасова О.Д. Некоторые экологические аспекты герпетофауны урбанизированных территорий и ее охрана // Материалы науч-пр. конференции. - Одесса. - 1998. - С. 83-86.

5. Некрасова О.Д. Мониторинговые исследования на различных уровнях организации биосистем // Моделир. и управление состоянием эклого-экономич. систем региона. - Киев. - 1999. - С. 36-39.

6. Некрасова О.Д. Использование некоторых биологических особенностей популяций земноводных для биоиндикации в антропогенных зонах // Вопросы биоиндикации и экологии. – Запорожье, 1999. - С. 153-157.

7. Некрасова О.Д. Амфибии урбанизированных территорий // Зб. Фальцфейновські читання. – Херсон, 1999. - С. 219-221.

8. Некрасова О.Д. Проблемы сохранения видового разнообразия герпетокомплексов урболандшафтов // Сб. Актуальн. Вопросы биоразн. жив. в антр. ландшафте. – Львов, 1999. - С. 40-45.

9. Некрасова О.Д. Биотические компоненты урболандшафтов (на примере герпетокомплексов) // Сб. Ландшафт - основа науки. - Винница. - 2000. – С. 153-156.

10. Некрасова О.Д. Некоторые особенности распределения батрахофауны Киева // Зб. Фальцфейновські читання. – Херсон, 2000. - С. 136-138.

11. Некрасова О.Д., Морозов-Леонов С.Ю. Диагностика лягушек комплекса Rana esculenta (AMPHIBIA, RANIDAE) гибридных популяций Приднепровья // Вестник зоологии. - 2001. - №5 (35). - С. 47-52.

12. Межжерин С.В., Морозов-Леонов С.Ю., Некрасова О.Д. Устойчивое сохранение аберрантных электроморф в гибридных популяциях зеленых лягушек Rana esculenta L., 1758 complex (AMPHIBIA, RANIDAE) // Доповіді НАН України. - 2001. – №12. – С. 138-141.

13. Некрасова О.Д. Межвидовая изменчивость и полиморфизм окраски зеленых лягушек Rana esculenta complex (AMPHIBIA, RANIDAE) гибридных популяций // Вестник зоологии. - 2002. - №4 (36). - С. 47-54. http://www.v-zool.kiev.ua/pdfs/2002/4/05.pdf

14. Некрасова О.Д. Редкий цветовой вариант озерной лягушки Rana ridibunda (AMPHIBIA, RANIDAE), найденный в окрестностях Киева // Вестник зоологии. - 2002. - №3 (36). - С. 80.

15. Mezhzherin S.V., Morozov-Leonov S.Yu., Nekrasova O.D., Kurtyak F.F. Hybrid populations of the green frogs as the basis for the reconstruction of the genogeographical landcape of Ukraine // 12th SEH. - Saint-Petersburg, 2003. - P. 111.

16. Nekrasova O.D., Kurtyak F.F. Morphological peculiarities of the green frogs Rana esculenta сomplex in Ukraine // 12th SEH. – Saint-Petersburg, 2003. - P. 118.

17. Некрасова О.Д., Морозов-Леонов С.Ю., Дубровський Ю.В. Дивовижні явища у житті жаб (по дослідженню у Середньому Придніпров’ї та Закарпатті) // Жива Україна. – 2003. - № 3-4 – С. 20.

18. Некрасова О.Д. Деякі аспекти поширення й охорони популяцій амфібій антропогенних територій України // Сб. Сучасні проблеми зоологічної науки. Мат. всеукр. н. конф. – Київський університет, 2004. - С. 48-50.

19. Дубровський Ю.В., Некрасова О.Д. Земноводні та плазуни ірригаційно - рибницьких угідь та питання їх охорони // Зб. Сучасні проблеми зоологічної науки. Мат. всеукр. н. конф. – Київський університет, 2004. - С. 128-130.

20. Некрасова О.Д., Межжерин С.В., Морозов-Леонов С.Ю. Демографическая структура гибридных популяций Rana esculenta complex L., 1758 (AMPHIBIA, RANIDAE) Среднего Приднепровья // Вестник зоологии. - 2004. – 38 (6). - С. 47-56. http://v-zool.kiev.ua/pdfs/2004/6/05.pdf

21. Долинський В.Л., Дубровський Ю.В., Некрасова О.Д. Проблема збереження малих заток у верхів’ях Канівського водоймища // Жива Україна. – 2004. - №5. – С. 20.

22. Межжерин С.В., Морозов-Леонов С.Ю., Некрасова О.Д. Естественный перенос ядерных генов в гибридных популяциях зеленых лягушек Rana esculenta l., 1758 complex: анализ явления в пространстве и во времени // Генетика. – 2004. – т.40. - №12. – С. 1364-1379.

23. Nekrasova O., Mezhzherin S., Morozov-Leonov S. Diagnostic traits in the morphology of green frogs (Rana esculenta complex) in the Middle Dnepr basin // Herpetologia Petropolitana, Ananjeva N. & O.Tsinenko (eds.). – S.-P., 2005. - P. 77-79.

24. Некрасова О.Д. Биоиндикационное значение пространственного распределения популяций животных урболандшафтов на примере амфибий // Cборник материалов I Международной научно-практической конференции «Роль экологического пространства в обеспечении функционирования живых систем». – Елец, 2005. – C. 30-31

25. Дубровський Ю.В., Гулейкова Л.В., Плігін Ю.В., Короткевич Т.М., Матчинська С.Ф., Некрасова О.Д., Шеремет В.П., Яковенко Н.С. Оцінка екологічного стану рекреаційних озер Києва за розвитком гідрофауни // Зб. Екологічний стан водоймищ м. Києва. - К.: Фітоціноцентр, 2005. – С. 110-143.

26. Межжерин С.В., Морозов-Леонов С.Ю., Некрасова О.Д., Куртяк Ф.Ф., Желай Е.И. Пространственная структура гибридного комплекса зеленых лягушек Rana esculenta L. (AMPHIBIA, RANIDAE) на территории Украины // Мат. 1-й конф. Укр. герп. о-ва. - К., 2005. – С. 110-114. http://www.museumkiev.org/catalog/conf1/Konf_Gerp_Ukr_2005.pdf

27. Некрасова О.Д. Новые данные о распространении Медянки обыкновенной Coronella austriaca (REPTILIA, COLUBRIDAE), на территории Киева // Вестник зоологии. - 2005. – 39 (6). – C. 18.

28. Некрасова О.Д., Морозов-Леонов С.Ю. Дослідження популяцій земноводних: Застосування морфологічного та генетичного підходів для біомониторингу і охорони навколишнього середовища // Зб. наук.праць: “Теорія і практика зап. справи в Україні”. – К., 2005. – С. 221-225.

29. Некрасова О.Д. Некоторые аспекты регуляции и адаптации водных экосистем к внешним воздействиям // Сб. Современные проблемы гидробиологии. – Херсон, 2006. - С. 135-137.

30. Некрасова О.Д. Оцінка стану навколишнього середовища за допомогою видів-біоіндикаторів на прикладі амфібій // Зб. Міжнар. конф. „Сучасні проблеми біології...”. – Запоріжжя, 2007. - С. 184-186. http://sites.znu.edu.ua/znu_news/2009/biokonfer/spbeh_07_12-10-2009.pdf

31. Межжерин С.В., Морозов-Леонов С.Ю., Некрасова О.Д., Куртяк Ф.Ф., Шабанов Д.А., Коршунов А.В. Эволюционно-генетические аспекты полуклонального воспроизводства гибридной формы Rana kl. esculenta (Amphibia, Ranidae) // Наук. віс. Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2007. - В. 21. – С. 79-84. http://univ.uzhgorod.ua/old/dep/biolog/bio_biblio/alma/zmist/21/09-mezzerin-79-84.pdf

32. Ружиленко Н.С., Некрасова О.Д. Оценка изменения численности и биотопическая приуроченность тритона гребенчатого (Triturus cristatus) на пойменных островах Каневского природного заповедника // Наук. віс. Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2007c. - В. 21. – С. 121-123. http://univ.uzhgorod.ua/old/dep/biolog/bio_biblio/alma/zmist/21/17-ruzhilenko-121-123.pdf

33. Некрасова О.Д., Межжерин С.В., Морозов-Леонов С.Ю., Сытник Ю.М. Случай массовой полимелии у озерных лягушек (Rana ridibunda Pall., 1771) Киева // Наук. віс. Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2007. - В. 21. – С. 92-95. http://univ.uzhgorod.ua/old/dep/biolog/bio_biblio/alma/zmist/21/11-nekrasova-92-95.pdf

34. Некрасова О.Д. Деякі аспекти герпетофауни Голосіївського лісу та її охорона // Зб. Екологія Голосіївського лісу. Нац. Аграр. У-т. - К.: Фенікс, 2007. - С. 86-97.

35. Морозов-Леонов С.Ю., Межжерин С.В., Некрасова О.Д., Куртяк Ф.Ф. Гибридные популяции европейских зеленых лягушек: обзор данных по количественному генетическому составу // Успехи современной биологии. – 2007. - том 127, № 1, - С. 97-105. http://elibrary.ru/item.asp?id=9479320

36. Дубровский Ю.В., Некрасова О.Д. Анализ видового богатства позвоночных в угодьях прудовых хозяйств // Cб. IV Международная научная конференция “Биоразнообразие и роль животных в экосистемах”. – Днепропетровск, 2007 - С. 17-19.

37. Некрасова О.Д., Сытник Ю.М., Акуленко Н.М., Морозов-Леонов С.Ю. Структурно-функциональные изменения у животных (Amphibia) на различных уровнях организации в трансформированных экосистемах // Cб. IV Международная научная конференция “Биоразнообразие и роль животных в экосистемах”. – Днепропетровск, 2007 – С. 389-390.

38. Акуленко Н.М., Некрасова О.Д. Амфибии и рептилии как индикаторы антропогенного загрязнения // Всеукраинская научн. конф. «Мониторинг природных и техногенных сред». – Симферополь: ДИАЙПИ, 2008. – С. 306-309.

39. Некрасова О.Д. Методика выбора информативных показателей в мониторинговых исследованиях на примере амфибий // Зб. «XII Міжн. Наукова конф. ім. ак. Кравчука М.». – К.: ТОВ «Задруга», 2008. – С. 95.

40. Некрасова О.Д. К вопросу изучения герпетофауны поймы Днепра Среднего Приднепровья и ее охрана // Зб. Дніпровський екологічний коридор . – К.: Wetlands International Black Sea Programme, 2008. – C. 89-94. http://uarivers.net/public/Dniprovskiy%20ecokoridor.pdf

41. Некрасова О.Д. Классификация аномалий бесхвостых амфибий // Праці Українського Герпетологічного товариства, №1. - К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2008. - С. 55–58.

42. Сытник Ю.М., Некрасова О.Д., Можановский В.И., Кукля И.Г. Содержание тяжелых металлов в организме бурых лягушек городской зоны Киева // Праці Українського Герпетологічного товариства, №1. - К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2008. - С. 105-110.

43. Сытник Ю.М., Можановский В.И., Некрасова О.Д., Кукля И.Г. Важкі метали в личинках деяких безхвостих амфібій водних та прибережних біотопів водойм міської зони Києва // Праці Українського Герпетологічного товариства, №1. - К.: Зоомузей ННПМ НАН України, 2008. - С. 111-114.

44. Некрасова О.Д. Кадастр реєстрацій мідянки звичайної (Coronella austriaca Laur., 1768) на окремих територіях Київської області // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. - С. 238-240.

45. Можановский В.І., Ситник Ю.М., Некрасова О.Д. Важкі метали в личинках безхвостих амфібій водойм міської зони Києва // Наук. зап. Тернопільського нац. пед.у-та. Сер. Біологія. – 2008. - №2 (36). – С. 103-107.

46. Можановский В.И., Сытник Ю.М., Некрасова О.Д. Содержание тяжелых металлов в организме бурых лягушек городской зоны Киева // Вісник Дніпропетровського університету. Біологія. Екологія. – 2008. – Вип. 16, т. 2. – С. 99 – 104. [link]

47. Некрасова О.Д. Некоторые аспекты кибернетической природы регуляции и адаптации биосистем к внешним воздействиям // Адаптация биологических систем к естественным и экстремальным факторам среды : материалы II Международной научно-практической конференции, 8 - 11 октября 2008 г.: в 2 т. Т. 1 - Челябинск: Изд-во Челяб. гос. пед. ун-та, 2008. - C. 181-183. (0,125 д.а.) 3

48. Коломієць Г.В., Деркач О.М., Петрович З.О., Парфіло М.М., Мовчан М.М., Костюшин В.А., Титар В.М., Котенко Т.І., Некрасова О.Д., Мішта А.В., Пушкар Т.І. Довідник найцінніших територій Кінбурнського півострова в межах Миколаївської області / під ред. Коломієць Г.В. та др. – К.: Ін. зоол. НАН України. – 2008. – 96 с. http://www.izan.kiev.ua/monog09.htm

49. Костюшин В.А., Таращук С.В., Василюк О.В., Мельничук В.П., Мішта А.В., Некрасова О.Д. Пропозиції щодо розбудови мережі ПЗФ на території Київської міської агломерації // Мат. міжн. н.-п. конф. «Збереження та відтворення біорізноманіття прир.-зап. територій». – Рівне, 2009. – С. 54-63.

50. Некрасова О.Д. Основные этапы и программы мониторинговых исследований на примере амфибий и рептилий // Мат. Всеукр. наук. конф. 175-рр. «Зоологічна наука у сучасному суспільстві». – Київ-Канів, 2009. – С. 334-338.

51. Некрасова О.Д., Дубровский Ю.В. Экопространство мегаполиса как арена микроэволюционных преобразований // Cб. межнар. конф. «Современные взгляды на эволюцию орг. мира». – Киев, 2009. – С.51.

52. Некрасова О.Д., Титар В.М. Обнаружение божьей коровки арлекина Harmonia axyridis (Pallas) (Coleoptera: Coccinellidae) в Киеве // Вестник зоологии. - 2009. - №6 (43). - С. 538.

53. Парнікоза І., Василюк О., Іноземцева Д., Костюшин В., Мішта А., Некрасова О., Балашов І. Степи Київської області. Сучасний стан та проблеми збереження. Серія: Збережемо українські степи - К.: НЕЦУ, 2009. - 160с. з іл. http://necu.org.ua/stepy-kyivschyny-2/

54. Межжерин С.В., Морозов-Леонов С.Ю., Куртяк Ф.Ф., Некрасова О.Д., Ростовская О.В., Шабанов Д.А., Соболенко Л.Ю. Генетическая структура гибридных поселений и морфометрия зеленых лягушек комплекса Rana esculenta L., 1758 западноукраинского региона // Наук. віс. Ужгородського університету. Серія Біологія. - Випуск 26. - 2009. – С. 5-12. http://univ.uzhgorod.ua/old/dep/biolog/bio_biblio/alma/zmist/26/01-mor-2009-5-12.pdf

55. Морозов-Леонов С.Ю., Межжерин С.В., Некрасова О.Д., Шабанов Д.А., Коршунов А.В., Куртяк Ф.Ф. Наследование родительских геномов гибридной формой Rana “esculenta” (Amphibia, Ranidae) // Генетика. – 2009 . том 45, № 4. С. 488 495. http://www.maikonline.com/maik/showArticle.do?auid=VAFT14V78N&lang=ru

56. Некрасова О.Д., Сытник Ю.М, Можановский В.И. Тяжелые металлы в личинках некоторых бесхвостых амфибий водных и прибрежных биотопов городской зоны Киева // Проблемы биогеохимии и геохимической экологии. – 2010. - №2 (13). – С. 49-55.

57. Некрасова О.Д. К изучению морфологических особенностей зеленых лягушек комплекса Pelophylax esculentus (Amphibia) урбанизированных территорий на примере Киева // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – С. 121-122. http://terioshkola.org.ua/library/conf/fauna-bukovyny-2010-content.pdf

58. Костюшин В.А., Таращук С.В., Василюк О.В., Мельничук В.П., Мішта А.В., Некрасова О.Д. Головні напрямки плану дій щодо охорони й відтворення видів хребетних тварин та місць їхнього перебування в межах Київської міської агломерації // Проблеми вивчення й охорони тваринного світу у природних і антропогенних екосистемах. Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої 50-річчю з часу опублікування регіонального зведення «Животный мир Советской Буковины» (м. Чернівці, 13 листопада 2009 р.). – Чернівці: ДрукАрт, 2010. – С. 145-148.

59. Зуб Л.М., Карпова Г.О., Костюшин В. А., Мальцев В.І., Титар В.М., Мішта А.В., Некрасова О.Д. Характеристика ключових територій водно-болотних угідь Дніпровського екологічного коридору / Водно-болотні угіддя Дніпровського екологічного коридору, кол. монографія (відп. ред. В.І. Мальцев). – К.: Недержавна наукова установа Інститут екології ІНЕКО, Карадазький природний заповідник НАН України, 2010. – С. 38-112. http://www.necu.org.ua/wp-content/uploads/dnipro_150.pdf

60. Василюк О., Костюшин В., Прекрасна Є., Парнікоза І., Куцоконь Ю., Мішта А., Некрасова О., Заворотна Г., Плига А., Полянська К., Борисенко К., Буй Д. Деснянський екологічний коридор. Під заг. ред. В. Костюшина, Є. Прекрасної. - К.: НЕЦУ, 2010. — 164 с. http://pryroda.in.ua/blog/desna-book/

61. Парнікоза І.Ю., Некрасова О.Д. Знахідки мідянки звичайної Coronella austriaca (REPTILIA, COLUBRIDAE), у м. Києві // Вестник зоологии. - 2011. - №1 (45). - С. 10.

62. Некрасова О.Д., Титар В.М. Поширення адвентивного виду сонечка Harmonia axyridis (Coleoptera: Coccinellidae): сучасний стан та прогноз // Зб. Між. Наук. Конф. «Проблеми вивчення еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоти» (Львів, 30 вересня 1 жовтня 2011 року). – 2011. – С. 99-102. http://biomon.org/projects/zaluchennya-gromadskosti/monitoring-harmonia-axyridis/

63. Мальцев В.І., Зуб Л.М., Карпова Г.О., Костюшин В.А., Титар В.М., Мішта А.В., Некрасова О.Д., Ніколаєнко К.А. Інформаційна підтримка функціонування Дніпровського екокоридору // Матеріали других наукових читань пам’яті Сергія Таращука. 6-7 квітня 2011 р. – Миколаїв:ЧДУ імені Петра Могили, 2011. – С. 94-98.

64. Назаренко В.Ю., Некрасова О.Д. Первая находка жука-долгоносика Sternuchopsis karelini (Coleoptera, Curculionidae) в Одесской области // Вестник зоологии. - 2011. - №6 (45). - С. 512.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua