Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Марущак Олексій Юрійович

аспірант

Відділ моніторингу та охорони тваринного світу

Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України
вул. Б.Хмельницького, 15
Київ,
01030
Україна

Електронна пошта:
vse_okei@bigmir.net


Сфера наукових інтересів: батрахологія, герпетологія, охорона природи

 

Публікації

1. Муравинець О.А., Марущак О.Ю. Cталість ембріонального розвитку і оцінка стану природних популяцій прудкої ящірки, Lacerta agilis (Sauria, Lacertidae) // Праці Українського герпетологічного товариства, 2014. – Київ. - №5 – С. 73 – 79.

2. Марущак О.Ю, Муравинець О.А. Морфологічні аномалії в популяціях безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) на теренах України // Праці Українського герпетологічного товариства, 2013. – Київ. - №4 – С. 87 – 94.

3. Марущак О. Ю. Муравинець О. А. Можливості використання морфологічних аномалій безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) в якості індикаторів забруднення навколишнього середовища на прикладі п`яти областей України // Матеріали VI міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми дослідження довкілля» 20-22 травня 2015 року, Суми. – Суми. – Т.2. – С. 119 – 123.

4. Марущак О. Ю., Муравинець О. А. Морфологічні аномалії репродуктивної частини популяцій 6 видів безхвостих амфібій фауни України // Матеріали VII міжнародної наукової конференції Zoocenosis - 2013 «Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах» 22-25 жовтня, 2013 р., Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ. – 2013. – С. 103 – 105.

5. Марущак О.Ю. Морфологічні аномалії безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) деяких регіонів України. Матеріали заочної Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 180-річчю заснування кафедри зоології (вересень 2014 р., м. Київ) «Вивчення та збереження біорізноманіття в сучасних умовах». – Київ. – 2014. – С. 40-43.

6. Марущак О. Ю. Зустрічальність морфологічних аномалій у безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) фауни України // Матеріали VIII міжнародної конференції молодих учених «Біологія: від молекули до біосфери» 3-6 грудня, 2013 р., Харків. – Харків. – 2013. – С. 248 – 249.

7. Марущак О. Ю. Представленість морфологічних аномалій безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) на території трьох областей України // Матеріали XI міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», 20 – 23 квітня 2015, Львів. – Львів. – 2015. – С. 295 – 297.

8. Марущак О. Ю. Морфологічні аномалії у безхвостих амфібій (Amphibia, Anura) як індикатор забруднення навколишнього середовища // Матеріали VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Біологічні дослідження - 2016» для молодих вчених та студентів, 10-11 березня 2016. – Житомир. – С. 75 – 77.

9. Balashov I., Skvortsova V., Shvydka Z., Filatova Yu., Khomenko A., Marushchak O., Shyriaieva D., Andrianov Ya., Vasyliuk O. Is the carpathian land snail Platyla jankowskiana extinct? // Tentacle. – 2016. – 24. – P. 37 – 39.

10. Марущак О. Ю., Василюк О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1964-2016 роки): Волинська область. // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень», Чернівці, 13-14 травня 2016. – Чернівці. – 2016. – С. 271 – 274.

11. Оскирко О. С., Василюк О. В., Марущак О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1964-2016 роки): Івано-Франківська область // Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень», Чернівці, 13-14 травня 2016. – Чернівці. – 2016. – С. 303 – 306.

12. Марущак О. Ю., Василюк О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1972-2016 роки): Миколаївська область // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Динаміка біологічного та ландшафтного різноманіття природоохоронних територій», присвяченої 20-річчю створення природного заповідника «Подільські Товтри», Кам’янець-Подільський, 25-27 травня 2016. – Кам`янець-Подільський. – 2016. – С. 200 – 203.

13. Марущак О. Ю. Мутанти поряд із нашими домівками // Pulsar. – Київ. - 2016. - №2(4). – С. 13 – 15.

14. Марущак О. Ю., Василюк О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1964-2016 роки): Херсонська область // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми біології та екології», Вінниця, 3-7 жовтня 2016. – Вінниця. – 2016. – С. 74 – 78.

15. Марущак О. Ю., Василюк О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1967-2016 роки): Житомирська область // Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Природоохоронні території в минулому, сучасному і майбутньому світі» присвячена 130-річчю створення «Пам’ятки Пеняцької» - першої природоохоронної території Європи, Броди, 26-27 жовтня 2016. – Броди. – 2016. – С. 168 – 172.

16. Марущак О. Ю., Лисак Ю. С., Василюк О. Ю. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1964-2012 роки): Вінницька область // Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Природоохоронні території в минулому, сучасному і майбутньому світі» присвячена 130-річчю створення «Пам’ятки Пеняцької» - першої природоохоронної території Європи, Броди, 26-27 жовтня 2016. – Броди. – 2016. – С. 172 – 177.

17. Оскирко О. С., Марущак О. Ю., Василюк О. В. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1962-1972 роки): Волинська область // Матеріали II Міжнародної наукової конференції «Природоохоронні території в минулому, сучасному і майбутньому світі» присвячена 130-річчю створення «Пам’ятки Пеняцької» - першої природоохоронної території Європи, Броди, 26-27 жовтня 2016. – Броди. – 2016. – С. 195 – 199.

18. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Оскирко О. С. Випадок масового прояву аномального блакитного забарвлення у озерних жаб Pelophylax ridibundus (Pallas, 1771) міста Києва // Матеріали Конференції юних зоологів, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 16 листопада 2016. – Київ. - 2016. – С. 11 – 13.

19. Оскирко О. С., Некрасова О. Д., Марущак О. В. До вивчення просторової структури комплексу скельних ящірок Darevskia (saxicola) complex (Sauria: Lacertidae: Darevskia) Житомирської області (Україна) // Матеріали Конференції юних зоологів, Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена, 16 листопада 2016. – Київ. - 2016. – С. 16 – 17.

20. Дмитрієва І. Г., Марущак О. Ю., Оскирко О. С., Василюк О. В. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1971-2016): Запорізька область // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції «Заповідна справа у степовій зоні України» до 90-річчя від створення надморських заповідників, Урзуф, 14-15 березня 2017 року. – Урзуф. – 2017. – Т. 1. – С. 37 – 46.

21. Винокуров Д. С., Ширяєва Д. В., Марущак О. Ю. Долина р. Інгул як перспективний об’єкт Смарагдової мережі України // Праці Всеукраїнської науково-практичної конференції «Заповідна справа у степовій зоні України» до 90-річчя від створення надморських заповідників, Урзуф, 14-15 березня 2017 року. – Урзуф. – 2017. – Т. 2. – С. 54 – 59.

22. Василюк О. В., Коломицев Г. О., Марущак О. Ю., Оскирко О. С. Долина річки Айдар як перспективний об’єкт Смарагдової мережі Луганської області // Матеріали науково-практичного семінару «Мережа Натура 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні» 15 лютого 2017. – Київ. – 2017. – С. 177 – 180.

23. Винокуров Д. С., Ширяєва Д. В., Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Красова О. О. Долина річки Інгулець як перспективний об’єкт Смарагдової мережі України // Матеріали науково-практичного семінару «Мережа Натура 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні» 15 лютого 2017. – Київ. – 2017. – С. 181 – 184.

24. Ширяєва Д.В., Куземко А. А., Марущак О. Ю., Балашов І. О. Долина р. Рось як перспективний об’єкт Смарагдової мережі України // Матеріали науково-практичного семінару «Мережа Натура 2000 як інноваційна система охорони рідкісних видів та оселищ в Україні» 15 лютого 2017. – Київ. – 2017. – С. 234 – 238.

25. Оскирко О. С., Марущак О. Ю., Василюк О. В. Обґрунтування необхідності включення долини річки Сула до Смарагдової мережі України // // Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції «Регіональні аспекти флористичних та фауністичних досліджень», Чернівці, 28 – 29 квітня 2017. – Путила. – 2017. – С. 210.

26. Марущак. О. Ю., Оскирко О. С., Некрасова О.Д., Василюк О.В. Перспективний об`єкт Смарагдової мережі в Україні: «Долина середнього та нижнього Псла» // Матеріали XV Міжнародної наукової конференції студентів та молодих вчених «Шевченківська весна: досягнення біологічної науки / bioscience andvances», 18-21 квітня 2017. – Київ. – 2017. – С. 89 – 91.

27. Марущак. О. Ю., Оскирко О. С., Василюк О.В. Перспективний об`єкт Смарагдової мережі в Україні: Долина Хоролу // Матеріали XIII Міжнародної наукової конференції студентів та аспірантів «Молодь і поступ біології», 25 – 27 квітня 2017. – Львів. – 2017. – С. 136 – 137.

28. Марущак. О. Ю., Некрасова О. Д., Оскирко О. С. Долини річок Боберка та Суходілка як перспективний об`єкт Смарагдової мережі // Матеріали V наукових читань пам`яті Сергія Таращука, 21 квітня 2017. – Миколаїв. – 2017. – С. 48 – 49.

29. Оскирко О. С., Марущак О. Ю., Василюк О. В., Некрасова О. Д. Долина річки Ворскла як перспективний об’єкт Смарагдової мережі // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Природоохоронні, історико-культурні та екоосвітні аспекти збалансованого розвитку Українських Карпат», присвяченої 15-річчю НПП «Гуцульщина», 8-9 червня, Косів. – Косів. – 2017. – С. 123 – 128.

30. Irina Nikolaeva, Oleksii Marushchak, Oleksandra Oskyrko, Tetyana Halenova, Olexiy Savchuk. A preliminary study on the effects of amphibian crude skin secretions on some parameters of hemostatic system // 22nd Congress of the European Hematology Association: Abstract: PB2221 22-25 June, 2017, Madrid. – Madrid. – 2017.

31. Залучення громадськості та науковців до проектування мережі Емеральд (Смарагдової мережі) в Україні / Полянська К.В., Борисенко К.А., Павлачик П. (Pawel Pawlaczyk), Василюк О. В., Марущак О. Ю., Ширяєва Д. В., Куземко А. А., Оскирко О. С. та ін. / під ред. д.б.н. А.Куземко. – Київ, 2017. – 304 с.

32. Марущак О. Ю., Оскирко О. С., Василюк О. В. Перспективний об`єкт Смарагдової мережі в Україні: Нижньоудайська долина // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю створення Національного природного парку «Голосіївський», 7-8 вересня 2017 р., Київ. – Київ. – С. 117-122.

33. Марущак О. Ю., Некрасова О. Д., Оскирко О. С., Муравинець О. А. До досліджень батрахофауни басейну річки Горинь Рівненської області // Природа Західного Полісся та прилеглих територій. Том 2: Біологія. – Луцьк. – Вип. 17. – С. 94-98.

34. Войтенко В. С., Марущак О. Ю., Оскирко О. С., Дубина А. Д. До вивчення герпетофауни проектованого НПП «Нижньоподільський» Кіровоградської області. // Матеріали конференції молодих дослідників-зоологів – 2017, 18-20 жовтня 2017 р., м. Київ, ІЗ НАН України. – Київ. – С. 5.

35. Оскирко О. С., Некрасова О. Д., Марущак О. Ю. Поширення інвазійного виду Podarcis muralis (Laurenti, 1768) на Одещині. Матеріали конференції молодих дослідників-зоологів – 2017, 18-20 жовтня 2017 р., м. Київ, ІЗ НАН України. – Київ. – С. 12.

36. Марущак О. Ю., Василюк О. В., Оскирко О. С. Втрачені об’єкти та території природно-заповідного фонду (1960-2016): Кіровоградська область. // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. – Тернопіль. – 2017. – С. 36-41.

37. Перегрим М., Василюк О., Бронсков О., Бронскова О., Ширяєва Д., Спінова Ю., Коломицев Г., Марущак О., Оскирко О. 50 рідкісних рослин Донеччини. Атлас-довідник. – К.: LAT & K., 2017. – 64 с.

38. Balashov I., Shvydka Z., Vasyliuk O., Marushchak O., Shyriaeva D., Oskyrko O. The first record of an invasive Caucasian land snail Harmozica ravergiensis in Central Ukraine (Stylommatophora, Hygromiidae). – Ruthenica. – 2018. - Vol. 28, №1. – P. 43-45.

39. О. Ю. Марущак, О. С. Оскирко, О. В. Василюк, Г. О. Коломицев Долина річки деркул як перспективний об‘єкт Смарагдової Мережі Луганської області // Біологічні дослідження – 2018: Збірник наукових праць. – Житомир: ПП «Рута». - 2018. – C 362-364.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2018