Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[На сторінку відділу]  

ЖУКОВА Наталія Федорівна

старший науковий співробітник


Наукові інтереси:

Порівняльна та функціональна морфологія травної системи хребетних (зокрема, ссавців, земноводних). Різноманіття механізмів асиміляції поживних речовин.

Адаптивні та компенсаторні механізми перебудови травної системи хребетних в онтогенезі та філогенезі.

Еволюція травної системи хребетних

Нинішня робота пов'язана переважно з вивченням розвитку травної системи ссавців (рукокрилих, китоподібних) та амфібій в онтогенезі.

 

Освіта:

1967-1973 рр. Державний університет ім. Т.Г.Шевченка, Київ, Біологічний факультет, Кафедра гістології, цитології, ембріології

1956–1966 рр. середня школа № 87, Київ.

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук, спеціальність: зоологія, травень, 1993.

Дисертація: Функциональная морфология и эволюция пищеварительной системы рукокрылых. Специальность – Зоология. – Диссертация ….канд.биол.наук.- Київ, Інститут зоологіі ім. І.І. Шмальгаузена, Національна академія наук Україны, 1993: 252 с.+ 127 с. (додаток) (російською мовою) (рукопис).

 

Займані посади:

1966-1974 рр.- старший лаборант, лабораторія екології та фізіології комах, Інститут зоології НАН України (Київ),

1974-1984 - старший лаборант, Відділ еволюційної морфології хребетних, Інститут зоології НАН України

1985-1993 - молодший науковий співробітник, Відділ еволюційної морфології хребетних, Інститут зоології НАН України.

1994-1999 - науковий співробітник, Відділ еволюційної морфології хребетних, Інститут зоології НАН України.

З 2000 р. по теперішній час - старший науковий співробітник, Відділ еволюційної морфології хребетних, Інститут зоології НАН України.

 

Участь в виконанні проектів фундаментальних досліджень:

програма Міжнародного наукового фонду “Некоторые проблемы онтогенеза и эволюции рукокрылых”(1995 р.);

ГКНТ “ Мінливість онтогенезу, як джерело біорізноманітності”(1994-1995 рр.);

Державного фонду фундаментальних досліджень по програмі “Ідея специфічності в біології”(2000 р.),

В спільному Українсько-Польскому проекті “Еволюція кажанів, їх систем та органів” (2000-2002 рр.).

 

Участь в наукових конференціях:

Укр.съезд анатомов, гистол., эмбриол. и топографоанатомов. - УССР, Винница, 1980; II Съезд анат., гистол.,эмбриол. и топографоанат. – УССР, Полтава, 1985; IV конгрес анат., гістол.,эмбріол. и топографоанат України. – Україна, Сімферополь-Алушта, 2006;

Третий съезд ВТО АН СССР –М., 1982; Четвертый съезд ВТО АН СССР–М.,1986; Пятый съезд ВТО АН СССР – М.,1990; 5 Всес.Совещ. по рукокрылым (Chiroptera). – Россия, Пенза, 1990;

International conference: The East Carpathians fauna: Its present state and prospects of preservation. – Uzhorod, Transcarpathia, Ukraine, 1993;

10th International Bat Research Conference and 25th North American Bat Research Symposium. – Boston, USA, 1995;

IYth International Symposium on the Nutrition of Herbivores. – Clermont Ferrand, France, 1995.;

10th Polish Bat Reasearch Conference –Warszawa, Poland, 1996;

Workshop "The Digestive System of Amniotes" – Germany, Rauischholzhausen, 1997;

2nd European Congress of Mammalogy –Bristol, England, 1995;

Third International Congress of Vertebrate Morphology.- Antwerp, Belgium, 1989; ICVM-4 -Chicago, Illinois, 1994; ICVM-5, Bristol, UK, 1997; ICVM-6 - Jena, Germany, 2001;

Y11th European bat research symposium – Veldhoven, Netherlands, – 1996;

Y111 th European Bat Reaserch Symposium - Krakov, Poland. -1999;

Міжнародн. наук.конф.: Біологія ХХ1 століття: теорія, практика, викладання. – Київ, 2007;

Международная научная конференция «Проблемы экологии» - Иркутск, Россия - 2010;

6-я Междун.научн. конф. «Морские млекопитающие Голарктики», Калининград, Россия- 2010;

XXVII Любищевские чтения, Ульяновск, Россия - 2013.


ПУБЛІКАЦІЇ:

Н.Н.Ильенко, Н.Ф.Жукова. Сравнительно-морфологический анализ рецепторов грудной конечности млекопитающих с учетом их экологии: Тез. докл. Укр.съезд анатомов, гистол., эмбриол. и топографоанатомов, Винница, 1980.

Н.Н.Ильенко, Н.А.Сакун, Н.Ф. Жукова. Влияние горизонтальных смещений центра тяжести тела собак на структуру рецепторов суставов конечностей // Вестник зоологии –1980. – N5. – С.

Н.Ф.Жукова. Сравнительная анатомия органов пищеварения Рукокрылых : Тез. докл..// Млекопитающие СССР. 3-й съезд ВТО АН СССР – М., 1982. – т.2. – С. 318.

Н.Ф.Жукова. О состоянии изученности пищеварительной системы рукокрылых: Морфологические особенности позвоночных животных Украины // Сб. научн. трудов.- Киев, 1983. – С.28-38.

М.Ф.Ковтун, И.М.Ковалева, Н.Ф.Жукова, Р.И.Лихотоп, С.Ю.Леденев. Комплексное исследование морфологии рукокрылых в Институте зоологии АН УССР// Актуальные вопросы морфологии: Тез.докл. IIСъезда анат. гистол., эмбриол. и топографоанат. УССР. – Полтава, 1985. – С.97

М.Ф.Ковтун, Н.Ф.Жукова. Скорость прохождения и эффективность усвоения пищи у насекомоядных летучих мышей // Вестн.зоологии – 1986. – N5. – С.59-65.

Н.Ф.Жукова. Морфология пищеварительной системы рыжей вечерницы и активность пищеварительных ферментов в различных ее отделах: Тез.докл. Четвертый съезд ВТО АН СССР – т.2. – М.,1986. – С.44-45.

N.F.Zhukova.The intestine morphological specificity in the problem of bats Phylogeny: Abstracts. Fourth European Bat Research Symposium. – Prague, 1987.

N.F.Zhukova. Peculiarities of intestinal morphology with respect to chiropteran phylogeny // European Bat Research. – Praha: Charles University Press, 1989. – P.25-31.

М.Ф.Ковтун, Н.Ф.Жукова. Влияние различных факторов на скорость прохождения пищи у насекомоядных рукокрылых// Рукокрылые: морфология, экология, эхолокация, паразиты, охрана. – Киев: Наук. Думка, 1988. – С.5.

Н.Ф.Жукова. Особенности морфологии кишечника в свете проблемы филогенеза рукокрылых // Вестн.зоологии – 1989. – N5. – С.67-74.

M.F.Kovtun, N.F.Zhukova. Factors defining food transit time and efficiency of food utilization in insectivorous bats // Annales de la Societe Royale Zoologique de Belgique – Belgium, 1989. – v.119. – Suppl.1. – P.28.

Н.Ф.Жукова, М.Ф.Ковтун. Адаптивные перестройки органов пищеварительной системы в связи с различными пищевыми специализациями в сем. Phyllostomatidae: Тез.докл. Пятый съезд ВТО АН СССР. – т.1. – М.,1990. – С.183-184.

Н.Ф.Жукова. Сравнительная морфология печени рукокрылых // Рукокрылые. Мат-лы 5 Всес.Совещ. по рукокрылым (Chiroptera). – Пенза, 1990.- С.25-29.

М.Ф.Ковтун, Н.Ф. Жукова. Состояние изученности морфологии редких и исчезающих видов териофауны УССР // Изученность териофауны Украины; ее рациональное использование и охрана. Сб.научн.тр. – Киев: Наукова Думка, 1988. – С.113-118.

Н.Ф.Жукова. Особенности морфологии пищеварительной системы рукокрылых // Млекопитающие Украины - Киев: Наукова Думка, 1993. – С.113-124.

N.F.Zhukova. Species specifity of insectivorous bats: Abstracts. International conference: The East Carpathians fauna: Its present state and prospects of preservation. – Uzhorod, Transcarpathia, Ukraine, 1993. – P.64.

Н.Ф.Жукова. Видоспецифичность насеомоядных рукокрылых // Міжнародна конференція: Фауна Східних карпат: сучасний стан і охорона - Ужгород, 1993. – С. 60-63.

Н.Ф.Жукова. Функциональная морфология и эволюция пищеварительной системы рукокрылых: Автореф. дис. …канд. биол. наук. – Киев, 1993. - 26с.

N.F.Zhukova. The adaptive evolution of the digestive system of Chiroptera: Abstracts. ICVM-4 -Chicago, Illinois, 1994// J. of morphology. – 1994. – v.220, N3. – P.415.

M.F.Kovtun, N.F.Zhukova. Feeding and digestion intensity in chiropterans of different trophic groups // Folia zoologica – 1994. – v.43, N4. – P. 377-386.

N.F.Zhukova. The ways of the ecological niches divercification in insectivorous chiropterans: Abstract book.2nd European Congress of Mammalogy. – Southampton University, England. – 1995. – P.79.

N.F.Zhukova. An hypothesis on primary euryphagy in chiropteran ancestors : Abstracts 10th International Bat Research Conference and 25th North American Bat Research Symposium. – Boston, 1995. – 191.

N.F.Zhukova. Nutrition, digestive system and digestion specificity in phytophagous bats: Short communications. IYth International Symposium on the Nutrition of Herbivores. – Clermont Ferrand, France, 1995. // Annals de zootechnie. – 1995. – v.44, Suppl.1. – P. 166.

N.F.Zhukova. Principal trends in the evolution of the chiropteran digestive system: Abstracts, Y11th European bat research symposium, 12-16 august 1996, Veldhoven, The Netherlands – 1996 - P.80.

N.F.Zhukova. Functional morphology of the pancreas in chiropterans with different trophic specializations: Abstracts, Y11th European bat research symposium, 12-16 august 1996, Veldhoven, The Netherlands. – 1996 - P.80-81.

N.F.Zhukova. Activity of the digestive enzymes in insectivorous bats: Abstracts, 10th Polish Bat Reasearch Conference. 16-17 Nov. 1996. Warszawa. Poland. Р.

N.F.Zhukova. Functional morphology of the digestive system in Insectivora and Chiroptera: Extended abstracts of the Workshop "The Digestive System of Amniotes" 7-11 April 1997, Rauischholzhausen, Germany, p.86-89.

N.F.Zhukova. Ancestral features in the digestive system of chiropterans with different trophic specialization: Abstracts, ICVM-5, 12-17 July, 1997, Bristol, UK // J.of Morphology. - 1997. - V.232. – P.346.

N.F.Zhukova. Pancreas structure specialization features in different trophic groups of chiroptera // Myotis. - 1998. - Band 36. - S. 105-114.

N.F.Zhukova. Circadian variations in the digestive enzymes activity of insectivorous bat Nyctalus noctula: Abstracts, Y111 th European Bat Reaserch Symposium, 23-27 August 1999, Krakov, Poland.. -1999.- P.77-78.

Н.Ф. Жукова, В.В. Барабанова. Видовые особенности активности пищеварительных ферментов у насекомоядных рукокрылых // Ж. эволюционной биохимии и физиологии. - 1999. - Т.35, N 6. - C. 453-458.

N.F.Zhukova. Functional morphology of the digestive system in insectivora and chiroptera // Vertebrate Functional Morphology. Horizon of Research in the 21st Century. H.M. Dutta,J.S. Datta Munshi (eds). Science Publishers, Inc. - 2001. – P. 391-424.

N.F.Zhukova. The activity of the digestive enzymes from the viewpoint of the feeding ecology of insectivorous bats // Proceedings of the YIIIth EBRS 2. Woloszyn (editor). – Krakow: CIC ISEA PAS. – 2001. – P.175-187.

N.F.Zhukova. Prenatal ontogenesis of the digestive system of bats: Abstracts, ICVM-6, 21-26 July 2001, Jena, Germany // J.of Morphology. – 2001. – v.248, N 3, Р.142.

N.F.Zhukova, M.F.Kovtun. Peculiarities of the prenatal development of digestive system of bats: Abstracts, 13th International Bat Reaserch Conference 23-27 August 2004, Mikolajki, Poland. – 2004. – P.36-37.

Н.Ф.Жукова, И.М.Ковалева, О.В.Нечаева. Исследование пренатального онтогенеза узкоспециализированных групп млекопитающих.// Таврический медико-биологический вестник. - 2006. – Т.9, №3. – С. 63-66.

Н.Ф.Жукова. Фенотипическая изменчивость или пластичность?". Матеріали Міжнародн. наук.конф.: Біологія ХХ1 століття: теорія, практика, викладання. - Київ: Фітосоціоцентр, 2007. - С. 16-17.

Н.Ф. Жукова. Адаптація травної системи криланів (Megachiroptera, Pteropodidae) до вуглеводного раціону. //Вісник Держ. Вищ.Навч.Закл. «Державний агроекологічний університет». Науково-теоретичний збірник. – 2008. - Т.2, Вип.1(21). – С.42-47.

Н.Ф.Жукова. Адаптивная эволюция пищеварительной системы рукокрылых: Тез.докл. // Международная научная конференция «ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ» Чтения памяти профессора Михаила Михайловича Кожова. - г. Иркутск- 20-25 сентября 2010 г., С.246.

О.В.Нечаева, Н.Ф.Жукова. Особенности эмбриогенеза малого полосатика в связи с типом плаценты у Cetacea. Труды 6-й Междун.научн. конф. «Морские млекопитающие Голарктики», Калининград, 11-16 окт. 2010. – С.426 -432.

Н.Ф.Жукова, Коробова В.М. Критические периоды в развитии пищеварительной системы у личинок представителей отряда Anura // XXVII Любищевские чтения: Современные проблемы эволюции и экологии. Сборник материалов международной конференции – Ульяновск: УлГПУ, 2013. – С.314-322.


[На сторінку відділу]

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2014

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua