Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[На сторінку відділу]  

ЗАКРЕВСЬКА Ірина

Відділ еволюційної морфології хребетних

 

E-mail: zakrevskayai @gmail.com


Наукові інтереси:

Морфологічні дослідження судин;

хвіст напівводяних гризунів, як орган терморегуляції;

терморегуляторна функція дистальних частин тіла тварин;

особливості організації кровоносної системи шкіри хребетних.

Освіта:

1992-1997 студентка Національного педагогічного університету ім.М.П. Драгоманова;

1997 – диплом за спеціальністю „вчитель біології та іноземної мови”;

2009 – науковий ступінь кандидата біологічних наук, інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Київ.
Тема досліджень: „Особливості організації судинного русла хвоста напівводяних гризунів як органа терморегуляції”.

Посади та місце роботи:

1997-2000 аспірант, відділ еволюційної морфології хребетних, інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Київ.

2000-2009 інженер, відділ еволюційної морфології хребетних, інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Київ.

2009- молодший науковий співробітник, відділ еволюційної морфології хребетних, , інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, Київ.


Публікації:

Ковальова І.М., Закревська І.П. Порівняльно-морфологічна характеристика магістральних судин кажанів // Вісник НУБіП.- Київ, 2011.- Вип. 167, ч. 2, 228 с.- С. 109-114.(in Ukrainian, abstract in English)

И.П.Закревская, М.Ф.Ковтун. Сосудистое русло хвоста ондатры как составная часть системы терморегуляции //Биоразнообразие и роль животных в екосистемах. – V международная научная конференція. – Днепропетровск, 2009. – С. 336-338.

Закревская И. П. Новые материалы по васкуляризации хвоста полуводных грызунов / И. П. Закревская //Вісник Державного агроекологічного університету. – 2008. - Т.2. – Вип.1(21). – С. 47 - 53. (in Russian)

Закревська І. П. Типи галуження судин хвоста напівводних гризунів та філогенетичні передумови їх становлення / И. П. Закревская // Вісник Білоцерківського державного аграрного університету: Збірник наукових праць. – 2008. – Вип.53. - С. 109-112. (in Ukrainian, abstract in English)

Ковтун М. Ф. Особенности организации сосудистого русла хвоста полуводных грызунов, как составной части системы терморегуляции / М. Ф. Ковтун, И. П. Закревская // Вестник зоологии. – 2008. – Т. 42. - № 6 – С. 535 – 542. (in Russian, abstract in English)

Осінський Л. П. Структурні характеристики деяких судин та параметри гемодинаміки ондатри / Л. П. Осінський, І. П. Шатківська // Наукові праці Полтавської державної аграрної академії. – 2002. – Т.2(21). – С. 48 - 49. 6.

Шатковская И. П. Морфометрическая характеристика кровеносных сосудов кожи хвоста ондатры (O. zibethicus) / И. П. Шатковская, И. Г. Двирный // Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. – 2001. – Вип.8(32). – Ч.2. – С. 196 - 198.

Шатковская И. П. К вопросу о терморегуляторной функции хвоста ондатры (Ondatra zibethicus) // Чтения памяти А.А. Браунера. - Материалы международной научной конференции. – Одесса, 2000. – С. 163-166.


[На сторінку відділу]

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2014

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua