Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[На сторінку відділу]  

КОВАЛЬОВА Ірина Михайлівна

(1956 – 2018)

ПОСАДА – старший науковий співробітник відділу еволюційної морфології хребетних тварин Інституту зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України

АДРЕСА: Україна,01030, Київ-30, вул. Б. Хмельницького, 15

ТЕЛЕФОН: (380-44) 234-30-93

FAX: (380-44) 224-15-69

E-mail: ikov@izan.kiev.ua


ОСВІТА – вища (у 1980 році закінчила КДУ ім. Т.Г. Шевченко)

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ – біологія

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ – кандидат біологічних наук (у 1988 році захищена кандидатська дисертація на тему «Морфо-экологические особенности строения грудной клетки рукокрылых (Mammalia, Chiroptera)»

НАУКОВЕ ЗВАННЯ – старший науковий співробітник

ОБЛАСТЬ НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: морфологія, екологія та еволюція ссавців, зокрема, кажанів. Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової проблеми, яка полягає у визначенні змісту й механізму адаптаційних перебудов органів респіраторної системи кажанів у процесі онто- і філогенезу під впливом екологічних факторів (сила тяжіння, парціальний тиск кисню) і етологічних особливостей цієї групи ссавців (перебування в антиортостатичному положенні, особливостей локомоції, стратегії кормодобування). Запропоновано положення про те, що літальні перетинки рукокрилих з морфофункціональної точки зору є структурами, які беруть участь у метаболізмі тварин на всіх стадіях онтогенезу. Висунуто припущення про виникнення літальної перетинки під час ембріонального розвитку предкової форми рукокрилих під впливом певних умов навколишнього середовища. На сьогодні вивчається питання впливу абіотичних факторів на становлення і функціонування гемореспіраторного комплексу наземних тварин.


ПУБЛІКАЦІЇ:

110 (1 монографія та 1 навчальний посібник) з них:

Kovalyova I.M. Comparative morphological investigation of ventral muscles in Chiroptera // Proceed. 4th EBRS, Praha: Charles University Press, 1989. – Р. 19–24.

Kovalyova I.M. Bats evolution in the light of adaptational transformations of the respiratory system // Myotis. – Bonn, 1994–1995. – Bd. 32. – Bd.32-33. – P. 9–19.

Kovalyova I.M., Taraborkin L.A. Comparative morphology and functional analysis of sternum and mm. pectorales in Bats // Myotis. – Bonn, 1998. – Bd. 36. – P. 121–131.

Kovalyova I.M., Taraborkin L.A. The Empirical estimation of adaptive transformations in the Bats’ thorax using the cluster analysis methods // Proceedings VIII-th European Bat Research Symposium (EBRS). – 2. – Krakow, 2001. – Р. 59–80.

Kovalyova I.M. Peculiarities of prenatal development of Lungs in some plain-nosed (Vespertilionidae) and horseschoe (Rhinolophidae) Bats // Вестник зоологии. – 2002. – 36(1). – С. 85–90.

Ковалёва И.М., Тараборкин Л.А. Вклад кожи летательных перепонок в общий газообмен у рукокрылых // Доповіді НАН України. – 2007. – № 9. – С.140–145.

Ковалёва И.М. Строение и функции кожи летательных перепонок рукокрылых (Vespertilionidae, Chiroptera) // Вестник зоологии. – 2008. – 42. – № 6. – С. 525–534.

Ковальова І.М. Морфологічні особливості будови діафрагми кажанів (Chiroptera; Vespertilionidae, Rhinolophidae) // Доповіді НАН України. – 2012. – № 8.– С. 131–135.

Ковалёва И.М. Морфофункциональные особенности летательной перепонки рукокрылых (Mammalia, Chiroptera) в связи с эволюцией Отряда // Вестник зоологии./ Моногр. сер. – Отд. Выпуск №27. – 2013. – 88 с.

Ковалёва И.М. Интегративный подход к проблеме происхождения рукокрылых (Сhiroptera) // Научный диалог. – Екатеринбург, 2013. – Вып. № 3 (15). – С.57–74.

Ковалёва И.М., Закревская И.П. Морфофункциональные характеристики кожи амфибий // Збірник праць Зоологічного музею. – 2013. – 44. – С.116–122.

Ковалёва И.М Ключевые морфофункциональные преобразования в эволюции рукокрылых (MAMMALIA, CHIROPTERA) // Онтогенез. – Москва, 2014. – № 6. С. 392–405.

Kovalyova I.M. Key Morphofunctional Transformations in the Evolution of Chiropterans (Mammalia, Chiroptera) // Russian Journal of Developmental Biology. – 2014. – V. 45. – No 6. – P. 324–336.

Ковалёва И.М. и др. Морфологические особенности летательной перепонки Cynocephalus variegatus (Dermoptera) в эмбриогенезе // Современные проблемы зоологии и паразитологии. – Воронеж, 2014. – С. 70–72.

Коvаlyovа I.М. Comparative aspects of the morphogenesis and morphology of the wing membranes of bats (Сhiroptera) and flying lemurs (Dermoptera) // Вестник зоологии. – 2015. – № 4. (0,5 д.а.).

Ковальова І.М., Мельник О.П. Гістологічна будова стінки повітроносного мішка коня // Вісник НУБіП України. – Київ, 2015. – Вип. 217. – Ч.1. – С.75–79.

 

УЧАСТЬ У НАУКОВИХ ФОРУМАХ (ЗАРУБІЖНІ):

VIII Міжнародна конференція з вивчення рукокрилих (Сідней, Австралія, 1989)

V Всесоюзна нарада з рукокрилих (Пенза, Росія, 1990)

V з’їзд Теріологічного товариства РАН (Москва, Росія, 1990)

VI EBRS Європейська конференція з вивчення рукокрилих (Лісабон, Португалія, 1993)

IV Міжнародному конгресі з морфології хребетних (Чикаго, США, 1994)

VII EBRS Європейська конференція з вивчення рукокрилих (Вельдховен, Нідерланди, 1996)

II Міжнародна конференція з рукокрилих Карпат (Нова Седмиця, Словаччина, 1998)

VIII EBRS Європейська конференція з вивчення рукокрилих (Краків, Польща, 1999)

VII з’їзд Теріологічного товариства РАН (Москва, Росія, 2003)

XIII Міжнародна конференція з вивчення рукокрилих (Миколайки, Польща, 2003)

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Є членом Групи спеціалістів з кажанів Міжнародного Союзу Охорони Природи (Chiroptera Specialist Group of IUCN's Species Survival Commission).

Є одним з співавторів Європейського плану дій щодо великого підковоноса (Action Plan for Conservation of the Greater horseshoe bat Rhinolophus ferrumequinum in Europe, 1999), розробленого в рамках Міжнародної Боннської конвенції 1999 року.


[На сторінку відділу]

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2016

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua