Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

 

Оксана Борисівна ВАСИЛЬКОВСЬКА

 

E – mail: OBVasilk@yandex.ru

 

Освіта

1972 – 1977 – Київський національний педагогічний інститут ім. Горького, природничо-географічний факультет, кафедри зоології та фізичної географії

1962 – 1972 – Київська середня школа №14

Професійна кар‘єра

2008 – нинішній час: молодший науковий співробітник, Лабораторія зоогеографії

1994 – 2008: молодший науковий співробітник тієї ж Лабораторії

1988 – 1994: Інженер, Лабораторія біогеографії, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ

Райони досліджень

2000 – 2005: гідробіологічні дослідження Дніпровсько-Дністровського межиріччя

1993 – 1997, 2006 – 2010: біогеографічні дослідження річок та лиманів Приазов’я

1991, 1992: дослідження водойм Криму, Передкавказзя та узбережжя Каспійського моря

1988 – 1990: участь у комплексних біогеографічних дослідженнях гирлових ділянок річок та морського узбережжя Північного Причорномор’я та Карпат

Нинішня робота

пов’язана переважно з вивченням мізід та кумових раків (Crustacea, Mysidacea, Mysidae, Cumacea) Азово-Чорноморського басейну (фауна, зоогеографія та екологія)

Дослідницькі інтереси

ракоподібні (Crustacea, Mysidacea, Cumacea), хірономіди (Chironomidae) систематика, морфологія, зоогеографія, екологія, біогеографія

Участь в наукових проектах

1994: Комплексна оцінка екосистеми водної екосистеми Тилігульского лиману. Міністерство охорони навколишнього природного середовища України

1992-1996: Сучасний стан естуаріїв Українського Приазов'я. Національний екологічний центр України

Наукові товариства

Член Гідроекологічного товариства України з 1992 року

 

Публікації

1. Васильківська О.Б. 1992. Стан зообентосу степових річок північно-західного Причорномор?я. Ойкумена (Український екологічний вісник), 5-6: 19-25.

2. Гарасевич И.Г., Васильковская О.Б. 1995. Изменения гидрохимического и гидробиологического режима малой реки в процессе мелиорации. Гидробиол. журнал, 31(6): 35-44.

3. Поліщук В.В., Васильківська О.Б., Будак А.В, Барщевська Н.М. 2001. Біогеографічні комплекси району гирлових ділянок річок та морського узбережжя Північного Причорномор?я. Міжвідом. темат. Рибне господарство, 56-60: 106-115.

4. Васильковская О.Б. 2004. Анализ современного состояния и динамика развития биогеографических комплексов гидрофауны Березанского лимана. Рибне господарство, 63: 34-37.

5. Зуб Л.Н., Васильківська О.Б. 2005. Антропогенні зміни зоогеографічних комплексів закритих лиманів північно-західного Причорномор‘я за останні 100 років (на прикладі Куяльницького та Хаджибейського лиманів). Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 8: 191-201.

6. Васильковська О.Б. 2005. Склад та біогеографічні особливості зоопланктону Тилігульського лиману. Наук. записки Тернопільського педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 3 (26): 57-59.

7. Зуб Л.Н., Васильківська О.Б. 2005. Огляд біорізноманіття Тилігульського лиману за останні 100 років Наук. записки Тернопільського педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 3 (26): 176-177.

8. Васильковська О.Б. 2005. Аналіз сучасного стану та динамика розвитку біогеографічних комплексів Тилігульського лиману. Мат-ли Міжнарод.наук. конф. “Актуальні проблеми аквакультури та раціонального використання водних біоресурів”, Київ: 44-49.

9. Барщевська Н.М., Васильківська О.Б. 2005. Геоморфологічна будова та біогеографічна оцінка сучасного стану долини р. Інгул. Фізична географія та геоморфологія, 47: 223-233.

10. Григоренко Т.В., Васильковська О.Б., Кражан С.А. 2009. Видове різноманіття та кількісний розвиток зообентосу вирощувальних ставів при внесенні різних органічних добрив. Рибогосподарська наука України, 2: 32-38.

11. Васильковська О.Б. 2009. Зоопланктон малих степових річок Північно-Західного Причорномор‘я. Рибогосподарська наука України, 4: 59-64.

12. Васильківська О.Б. 2010. Сучасний гідробіологічний стан басейнів малих річок Дніпровсько-Дністровського межиріччя. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18: 290-293.

13. Вовченко М.М., 3уб Л.М., Васильківська О.Б. 2010. Трансформація структури біогеографічних комплексів гідробіонтів лиманів Північного Приазов‘я як результат посилення антропогенного впливу. Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія, 18: 246-252.

14. Васильківська О.Б. , 3уб Л.М., Барщевська Н.М., Вовченко М.М. 2010. Деякі особливості сучасного гідробіологічного режиму пониззя р. Берда. Наук. записки Тернопільського педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2 (43): 54-58.

15. Анистратенко В.В., Васильковская О.Б., Барщевская Н.Н. 2011. Некоторые беспозвоночные макробентоса (Gastropoda, Arthropoda) в лиманах Северного Причерноморья: обзор фауны и эколого-географическая характеристика. Вестник зоологии, 45(5): 393-403.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua