Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[Відділ фауни та систематики безхребетних]

Наталія Миколаївна БАРЩЕВСЬКА

 

E-mail: natageo@ukr.net

 

Посада

Молодший науковий співробітник

Освіта та наукові ступені

2004-2008 Аспірантура Київського національного університету імені Тараса Шевченка, кафедра геоморфології та палеогеографії

1992-2000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет

1977-1987 Київська середня школа №142

Професійна кар‘єра

2011 – нинішній час: молодший науковий співробітник тієї ж Лабораторії

2008 – 2011: провідний інженер, Лабораторія зоогеографії

2007 – 2008: провідний інженер тієї ж Лабораторії

2000 – 2007: інженер 2-ї категорії тієї ж Лабораторії

1991 – 2000: старший лаборант, Лабораторія біогеографії, Інститут зоології ім. І.І. Шмальгаузена НАН України, Київ

Дослідницькі інтереси

четвертинна геологія України, реконструкція палеоландшафтів та палеогеографічної етапності, геоекологія, четвертинні молюски Причорномор’я.

Досвід роботи за спеціальністю

2006 – 2010: гідрохімічні дослідження річок та лиманів Приазов’я

2004 – 2008: польові геоморфологічні дослідження Центрального Причорномор’я, Придніпровської височини в межах басейну р. Інгул, опис опорних четвертинних розрізів

1990 – 1992: участь у комплексних біогеографічних дослідженнях гирлових ділянок річок та морського узбережжя Північного Причорномор’я

 

Публікації

1. Поліщук В.В., Васильківська О.Б., Будак А.В, Барщевська Н.М. 2001. Біогеографічні комплекси району гирлових ділянок річок та морського узбережжя Північного Причорномор?я. Рибне господарство, 56–60: 106-115.

2. Барщевська Н. 2004. Геоморфолого-неотектонічне районування Причорномор’я. Молоді науковці – географічній науці. Тези Міжнародної конференції молодих вчених присвяченої 170-річному ювілею Київського національного університету ім. Тараса Шевченка (22-23 квітня 2004 року). К.: ВГЛ «Обрії»:76-78.

3. Барщевська Н.М. 2004. Палеогеографічні умови розвитку долини р. Інгул у пізньому плейстоцені. Україна: географічні проблеми сталого розвитку. Зб. наук.праць в 4-х т. К., 3: 120-122.

4. Барщевська Н.М., Васильківська О.Б. 2005. Геоморфологічна будова та біогеографічна оцінка сучасного стану долини р. Інгул. Фізична географія та геоморфологія, 47: 223-233.

5. Барщевська Н.М. 2005. Санітарно-гідробіологічна та еколого-біогеографічна оцінка сучасного стану р .Інгул. Наук. записки Тернопільського педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія. Спец. випуск «Гідроекологія», 3 (26): 29-31.

6. Барщевська Н.М. 2006. Деякі нові дані про будову четвертинного покриву та геоморфологію долини р. Інгул у Причорномор‘ї. Фізична географія та геоморфологія, 51: 195-201.

7. Барщевська Н.М. 2007. Особливості структури річкової мережі басейну р. Інгул. Фізична географія та геоморфологія, 52: 173-176.

8. Барщевська Н.М. 2008. Особливості басейнового підходу в геоморфології (на прикладі басейну р. Інгул). Географія в інформаційному суспільстві. Зб.наук.праць у 4-х т. – К., 3: 307-309.

9. Барщевська Н.М. 2009. Морфоструктура та морфоструктурне районування басейну р. Інгул.// Фізична географія та геоморфологія, 56: 266-272.

10. Барщевська Н.М. 2010. Геологічна будова комплексу пізньоеоплейстоцен-ранньоплейстоценових терас долини р. Інгул в межах Придніпровської височини. Фізична географія та геоморфологія, 3 (60): 228-232.

11. Васильковська О.Б. , 3уб Л.М., Барщевська Н.М., Вовченко М.М. 2010. Деякі особливості сучасного гідробіологічного режиму пониззя р. Берда. Наук. записки Тернопільського педагогічного ун-ту ім. Володимира Гнатюка. Серія: Біологія, 2 (43): 54-58.

12. Анистратенко В.В., Васильковская О.Б., Барщевская Н.Н. 2011. Некоторые беспозвоночные макробентоса (Gastropoda, Arthropoda) в лиманах Северного Причерноморья: обзор фауны и эколого-географическая характеристика. Вестник зоологии, 45(5): 393-403.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua