Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Лашкова Олена Іванівна

НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ РОБОТИ

ДРУКОВАНІ ПРАЦІ

• Лашкова О., Філіпчук Н., Навозенко Я., Дзеверін І. Географічна мінливість краніологічних ознак ховраха малого (Spermophilus pygmaeus, Sciuridae, Rodentia) фауни України // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2009. – Вип. 26. – С. 72-78 (друкована версія); С. 64-70 (електронна версія). >>

• Лашкова Е. И., Дзеверин И. И., Межжерин С. В. Изменчивость нижней челюсти у лесных мышей, Sylvaemus (Muridae, Rodentia), фауны Украины // Вестник зоологии. – 2006. – Т. 40, № 4. – С. 359-366. >>

• Дзеверин И. И., Лашкова Е. И. Возможности и ограничения некоторых алгоритмов дискриминантного анализа в идентификации близких видов на примере лесных мышей Sylvaemus (Rodentia, Muridae) // Вестник зоологии. – 2006. – Т. 40, № 1. – С. 63-69. >>

• Філіпчук Н. С., Лашкова О. І., Палюх О. М. Краніологічні особливості алопатричних видів гризунів групи Spermophilus suslicus // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. – 2005. – Сер. 20 Біологія. – Випуск 1. – С. 70-81.

• Лашкова Е. И., Межжерин С. В., Дзеверин И. И. Идентификация видов лесных мышей фауны Украины по экстерьерным и черепным признакам методами многомерного анализа // Вестник зоологии. – 2005. – Т. 39, № 3. – С. 23-28. >>

• Дзеверин И. И., Лашкова Е. И. Вклад гетерохронных трансформаций онтогенеза в формирование межвидовых различий лесных мышей, Sylvaemus (Rodentia) // Журнал общей биологии. – 2005. – Т. 66, № 3. – С. 258-272.

• Лашкова Е. И., Дзеверин И. И. Возможная роль межвидовой конкуренции в формировании ареалов лесных мышей Sylvaemus (Rodentia, Muridae) // Вестник зоологии. – 2004. – Т. 38, № 6. – С. 41-46. >>

• Лашкова О. Нереформована освіта: роздуми після однієї лекції // Хімія. Біологія. – 2003. – № 70. – С. 19-21.

• Лашкова Е. И. Морфометрическая изменчивость лесных мышей, Sylvaemus (Muridae), фауны Украины // Вестник зоологии. – 2003. – Т. 37, № 3. – С. 31-41. >>

• Лашкова О. І. Можлива роль гетерохронних трансформацій у формуванні міжвидових відмінностей у лісових мишей, Sylvaemus (Rodentia, Muridae) // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми вищої педагогічної освіти у світлі рішень II Всеукраїнського з’їзду працівників освіти і виступу Президента України Л. Д. Кучми”. Ч. 2. – К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2002. – С. 220-223.

• Межжерин С. В., Лашкова Е. И., Товпинец Н. Н. Географическое распространение, численность и биотопическое распределение лесных мышей рода Sylvaemus (Rodentia, Muridae) на территории Украины // Вестник зоологии. – 2002. – Т. 36, № 6. – С. 39-49. >>

• Лашкова Е. И., Дзеверин И. И. Одонтометрическая изменчивость и идентификация видов лесных мышей, Sylvaemus (Muridae, Rodentia), фауны Украины // Вестник зоологии. – 2002. – Т. 36, № 3. – С. 25-33. >>

• Лашкова О., Дзеверін І. Структура і розвиток екологічних систем // Хімія. Біологія. – 2000. – № 4. – С. 1-3. – № 6. – С. 3.

• Дзеверин И. И., Лашкова Е. И. Сравнительная оценка методов измерения реализационной изменчивости // Тезисы IV научной конференции молодых ученых науковедов и историков науки. Киев, апрель 1992. – Киев: ЦИПИН им. Г. М. Доброва АН Украины, 1992. – С. 56-58.

• Лашкова Е. И., Дзеверин И. И. Реализационная изменчивость: к истории изучения // Тезисы IV научной конференции молодых ученых науковедов и историков науки. Киев, апрель 1992. – Киев: ЦИПИН им. Г. М. Доброва АН Украины, 1992. – С. 34-36.

• Межжерин С. В., Лашкова Е. И. Диагностика, географическая изменчивость и распространение двух близких видов мышей Sylvaemus sylvaticus и S. flavicollis (Rodentia, Muridae) в области их совместного обитания // Вестник зоологии. – 1992. – № 3. – С. 33-41.

ДИСЕРТАЦІЯ

Лашкова Е. И. Лесные мыши Sylvaemus (Muridae) фауны Украины: распространение, морфометрическая изменчивость и идентификация. – Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.08 – зоология. – Киев: Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, 2003. – 243 с.

Автореферат:

Лашкова О. І. Лісові миші Sylvaemus (Muridae) фауни України: поширення, морфометрична мінливість та ідентифікація. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Київ: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2003. – 2+23 с.

 

8 лютого 2011 р.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua