Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Кривохижа Дмитро Володимирович

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ

ПУБЛІКАЦІЇ В ВИДАННЯХ, ЯКІ НАЛЕЖАТЬ ДО СПИСКУ ВАК УКРАЇНИ:

1. Шандиков Г. А., Кривохижа Д. В. – К вопросу о видовом составе и некоторых особенностях биологии щиповок рода Cobitis (Teleostei: Cypriniformes: Cobitidae) в верхнем и среднем течении Северского Донца Украины // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія: біологія. — 2008. – Вип. 8. — №814. — С. 91-118. http://www-biology.univer.kharkov.ua/seriesbiology/ru/8(2008)/abstr_91.htm

2. G. A. Shandikov, D. V. Kryvokhyzha, I. V. Slipko. A first record of Caucasian dwarf Goby, Knipowitschia caucasica (Teleostei: Perciformes: Gobiidae), in the Severskiy Donets River drainage, Ukraine // Вестник зоологии. – 2009. – 43(4). – С. 368.

ОПУБЛІКОВАНІ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ НА МІЖНАРОДНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ:

1. Кривохижа Д. В., Шандиков Г.А. О нахождении диплоидно-полиплоидных комплексов щиповок рода Cobitis (сем. вьюновых Cobitidae: Cypriniformes) в ихтиофауне верхнего течения Северского Донца и верховьях реки Припять // В кн.: «Біологія: від молекули до біосфери». Матеріали III Міжнародної конференції молодих науковців (18–21 листопада 2008 р., м. Харків, Україна). — Харків: СПД ФО Михайлов Г.Г. — 2008. — С. 376–378.

2. Кривохижа Д. В. К вопросу о вероятной стратегии размножения двух однополых полиплоидных группировок щиповок рода Cobitis (Teleostei: Cypriniformes: Cobitidae) в бассейнах Северского Донца и Днепра в Северо-Восточной Украине// В кн.: Фундаментальні та прикладні дослідження в біології: Матеріали I Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів та молодих учених. (23–26 лютого 2009 р., м. Донецьк, Україна) — Донецьк: Вид-во «Вебер» (Донецька філія), — 2009. — С. 198–199.

3. Кривохижа Д. В, Шандиков Г. А. Особенности видового состава щиповок рода Cobitis (Cypriniformes: Cobitidae) в ихтиофауне верхнего и среднего течения Северского Донца Украины // В кн.: Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2009 (м.Київ, Інститут зоології НАН України, 8–9.04 2009 р.). — Київ, 2009. – C. 33. (Зоологічний кур’єр, № 3.) — http://izan.kiev.ua/KMDZ09-abstr.pdf

4. Шандиков Г. А., Кривохижа Д. В. О разнообразии щиповок рода Cobitis (Teleostei: Cypriniformes: Cobitidae) в реках Восточной Украины и Приазовья // Сучасні проблеми теоретичної і практичної іхтіології // Тези ІI Міжнародної іхтіологічної науково-практичної конференції (Севастополь, 16-19 вересня 2009 р.). – Севастополь, 2009. – С. 197-199.

5. Кривохижа Д. В. Некоторые особенности эмбрионального развития балканского тупоносого бычка Proterorhinus semilunaris (Teleostei: Perciformes: Gobiidae) // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20–21.04 2010 р.). — Київ, 2010. — C. 27. (Зоологічний кур’єр, № 4.) — http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ10-abstr.pdf

6. Кривохижа Д. В. О генетической структуре диплоидно-полиплоидного комплекса щиповок рода Cobitis (Teleostei: Cypriniformes: Cobitidae) в верхнем течении Северского Донца // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20–21.04 2010 р.). — Київ, 2010. — C. 28. (Зоологічний кур’єр, № 4.) — http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ10-abstr.pdf

 

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua