Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

Дзеверін Ігор Ігорович

НАУКОВІ ТА НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ РОБОТИ

НАУКОВІ СТАТТІ

• Дзеверин И. И., Гхазали М. А. Биометрическая характеристика и таксономический статус остроухих ночниц, Myotis blythii (Chiroptera, Vespertilionidae), Крыма: размеры и форма черепа // Вестник зоологии. – 2012. – Т. 46, № 1. – С. 59-67.

• Дзеверін І. І. Найдавніші відомі рукокрилі (Chiroptera): між еволюційними новаціями та стазисом // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2011. – Вип. 30. – С. 58-63. >>

• Дзеверін І. І. Генетичні та морфогенетичні трансформації на ранніх етапах еволюції рукокрилих: короткий огляд // Біологічні студії. – 2010. – Т. 4, № 3. – С. 167-174. >>

• Dzeverin I., Ghazali M. Evolutionary mechanisms affecting the multivariate divergence in some Myotis species (Chiroptera, Vespertilionidae) // Evolutionary Biology. – 2010. – V. 37, No. 2-3. – P. 100-112. >>

• Ґхазалі М. А., Дзеверін І. І. Оцінка швидкості дивергентної еволюції верхніх зубів у близьких видів нічниць Myotis blythii та M. myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) // Вестник зоологии. – 2010. – Т. 44, № 4. – С. 317-326. >>

• Дзеверін І. І. Шлях до синтезу: дарвінізм, генетика і еволюційна концепція І. І. Шмальгаузена // Вісник Українського товариства генетиків і селекціонерів. – 2009. – Т. 7, № 2. – С. 305-321. >>

• Лашкова О., Філіпчук Н., Навозенко Я., Дзеверін І. Географічна мінливість краніологічних ознак ховраха малого (Spermophilus pygmaeus, Sciuridae, Rodentia) фауни України // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2009. – Вип. 26. – С. 72-78 (друкована версія); С. 64-70 (електронна версія). >>

• Голенко А. С., Дзеверин И. И. Изменение массы тела и двигательная активность поздних кожанов (Eptesicus serotinus) в период спячки в лабораторных условиях // Plecotus et al. – 2007. – № 10. – С. 14-20. >>

• Гхазали М. А., Дзеверин И. И. Механизмы дивергенции остроухой (Myotis blythii) и большой (Myotis myotis) ночниц (Chiroptera, Vespertilionidae): оценка по мандибулярным признакам // Plecotus et al. – 2007. – № 10. – С. 3-13. >>

• Дзеверин И. И., Стрелков П. П. Таксономический статус остроухих ночниц (Myotis blythii, Chiroptera, Vespertilionidae) с Алтая // Зоологический журнал. – 2008. – Т. 87, № 8. – С. 973-982. >>

• Dzeverin I. The stasis and possible patterns of selection in evolution of a group of related species from the bat genus Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) // Journal of Mammalian Evolution. – 2008. – V. 15, No. 2. – P. 123-142. >>

• Голенко А., Дзеверін І., Мякушко С. Особливості живлення та зимівлі кожана пізнього (Eptesicus serotinus) у лабораторних умовах протягом року // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка: Біологія. – 2007. – Вип. 49-50. – С. 22-25.

• Dzeverin I. I. The regressive trend of complex phenotypic structures in neutral evolution // Vestnik zoologii. – 2007. – V. 41, No. 1. – P. 53-69. >>

• Лашкова Е. И., Дзеверин И. И., Межжерин С. В. Изменчивость нижней челюсти у лесных мышей, Sylvaemus (Muridae, Rodentia), фауны Украины // Вестник зоологии. – 2006. – Т. 40, № 4. – С. 359-366. >>

• Дзеверин И. И., Лашкова Е. И. Возможности и ограничения некоторых алгоритмов дискриминантного анализа в идентификации близких видов на примере лесных мышей Sylvaemus (Rodentia, Muridae) // Вестник зоологии. – 2006. – Т. 40, № 1. – С. 63-69. >>

• Дзеверін І. І., Платонова Н. П. Методика багатовимірної статистичної оцінки маси тіла коней за екстер’єрними ознаками: підхід з урахуванням алометрії // Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві: Науковий збірник. – К.: Аграрна наука, 2005. – С. 154-158. Рос. видання: Платонова Н. П., Дзеверин И. И. Оценка массы тела лошадей по экстерьерным признакам: подход с учетом аллометрии // Научные проблемы производства продукции животноводства и улучшения ее качества: Сборник научных работ. – Брянск: Издательство Брянской ГСХА, 2004. – С. 85-93.

• Дзеверін І. І., Платонова Н. П. Методика багатовимірної лінійної статистичної оцінки маси тіла коней за екстер’єрними ознаками // Методики наукових досліджень із селекції, генетики та біотехнології у тваринництві: Науковий збірник. – К.: Аграрна наука, 2005. – С. 149-154. Рос. видання: Платонова Н. П., Дзеверин И. И. Оценка массы тела лошадей по экстерьерным признакам: линейный подход // Научные проблемы производства продукции животноводства и улучшения ее качества: Сборник научных работ. – Брянск: Издательство Брянской ГСХА, 2004. – С. 79-85.

• Лашкова Е. И., Межжерин С. В., Дзеверин И. И. Идентификация видов лесных мышей фауны Украины по экстерьерным и черепным признакам методами многомерного анализа // Вестник зоологии. – 2005. – Т. 39, № 3. – С. 23-28. >>

• Дзеверин И. И., Лашкова Е. И. Вклад гетерохронных трансформаций онтогенеза в формирование межвидовых различий лесных мышей, Sylvaemus (Rodentia) // Журнал общей биологии. – 2005. – Т. 66, № 3. – С. 258-272.

• Гхазали М. А., Дзеверин И. И. Биометрическая характеристика редукции элементов зубной системы некоторых видов ночниц, Myotis (Vespertilionidae) // Plecotus et al. – 2004. – № 7. – С. 7-17.

• Лашкова Е. И., Дзеверин И. И. Возможная роль межвидовой конкуренции в формировании ареалов лесных мышей Sylvaemus (Rodentia, Muridae) // Вестник зоологии. – 2004. – Т. 38, № 6. – С. 41-46. >>

• Стрелков П. П., Абрамсон Н. И., Дзеверин И. И. Географическая изменчивость краниометрических признаков у рыжей вечерницы, Nyctalus noctula (Chiroptera), в связи с особенностями ее образа жизни // Зоологический журнал. – 2002. – Т. 81, № 7. – С. 850-863.

• Лашкова Е. И., Дзеверин И. И. Одонтометрическая изменчивость и идентификация видов лесных мышей, Sylvaemus (Muridae, Rodentia), фауны Украины // Вестник зоологии. – 2002. – Т. 36, № 3. – С. 25-33. >>

• Дзеверин И. И. Стереотипы в дискуссиях об эволюции // Феномен співіснування двох парадигм: креаціонізму та еволюційного вчення: Збірник статей. – К.: НВП “Вирій”, 2001. – С. 133-146.

• Дзеверин И. И. Связь редукции верхних вторых предкоренных зубов с размерами черепа у ночниц, Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) // Вестник зоологии. – 2001. – Т. 35, № 6. – С. 53-62. >>

• Зубець М. В., Вінничук Д. Т., Сізарова О. Б., Дзеверін І. І. “Золотий” вурф екстер’єру коня // Вісник аграрної науки. – 2000. – № 2. – С. 26-32.

• Дзеверін І. І. Еволюційна нестабільність складних фенотипних структур // Доповіді Національної академії наук України. – 2000. – № 4. – С. 188-192.

• Дзеверин И. И. Краниометрическая изменчивость прудовой ночницы в центральной и восточной частях ареала // Бюллетень Московского общества испытателей природы. Отдел биологический. – 1999. – Т. 104, Вып. 1. – С. 24-29. >>

• Dubrovsky Y. V., Melnichuk V. P., Dzeverin I. I., Khimko R. V., Dunskaja E. D. Ecological condition of small rivers in north-western Prichernomorie depending on peculiarities of river valley communities // Management and conservation of the north-western Black Sea coast. – Odessa: Astroprint, 1998. – P. 47-58.

• Дзеверин И. И. Одномерная схема фенетического разнообразия ночниц Палеарктики // Известия Академии наук. Серия биологическая. – 1998. – № 2. – С. 258-265. Англ. пер.: Dzeverin I. I. A unidimensional model of phenetic diversity of the Palearctic Myotis species // Biology Bulletin. – 1998. – V. 25, No. 2. – P. 206-212. >>

• Дзеверин И. И. Выживание асимметричных особей в одной из популяций остроухой ночницы // Plecotus et al. – 1998. – № 1. – С. 16-26.

• Дзеверин И. И. Половой диморфизм в значениях краниометрических признаков остроухой ночницы (Chiroptera, Vespertilionidae) // Вестник зоологии. – 1995. – № 5-6. – С. 70-75.

• Дзеверин И. И. Краниометрическая изменчивость остроухих ночниц Myotis blythi (Chiroptera, Vespertilionidae) // Зоологический журнал. – 1995. – Т. 74, Вып. 7. – С. 82-95.

• Дзеверин И. И. Половой диморфизм в значениях краниометрических признаков прудовых ночниц (Chiroptera) // Вестник зоологии. – 1995, № 1. – С. 62-66.

• Дзеверин И. И. Концепция ноосферы и некоторые закономерности эпиморфоза // Чтения академика Владимира Ивановича Вернадского (1991-1992). – Киев: Наукова думка, 1994. – С. 131-140.

• Дзеверин И. И. Морфометрическая и цветовая изменчивость одной из популяций антропохорного кивсяка Cylindroiulus caeruleocinctus (Diplopoda Julida Julidae) // Arthropoda Selecta. – 1992. – Т. 1, Вып. 3. – С. 89-97.

ПАТЕНТИ

• Пат. 39609 A Україна, МКІ A01K29/00. Алометричний спосіб оцінки маси тіла коня за екстер’єрними ознаками / Дзеверін І. І., Пащенко Н. П..; № 2000116239; Заявл. 03.11.2000; Опубл. 15.06.2001, Бюл. № 5. – 2 с.

• Пат. 39546 A Україна, МКІ A01K29/00, G01B21/00. Лінійний спосіб оцінки маси тіла коней за екстер’єрними ознаками / Дзеверін І. І., Пащенко Н. П., № 2000105686; Заявл. 06.10.2000; Опубл. 15.06.2001, Бюл. № 5. – 2 с.

НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ТА МЕТОДИЧНІ СТАТТІ, ПУБЛІЦИСТИКА

• Князева О., Дзеверін І. Вивчення теми „Походження і розвиток живого” // Біологія і хімія в школі. 2011. № 5. С. 26-30.

• Дзеверін І., Пучков П., Князева О. Еволюціонізм і креаціонізм у біології // Біологія і хімія в школі. – 2010. – № 2. – С. 7-9. – № 3. – С. 6-8. – № 4. – С. 7-9. – № 5. – С. 11-12. – № 6. – С. 5-12.

• Годлевская Е., Домашлинец В., Гащак С., Дзеверин И. Как украинские СМИ натравили депутатов на летучих мышей // Гуманитарный экологический журнал. – 2009. – Т. 11, Вып. 3. – С. 118-119. >> (сокращенное переиздание; полный текст >>).

• Дзеверин И. И., Пучков П. В., Акуленко Н. М., Довгаль И. В. «Научный» креационизм: насколько он научен? // Биология (Издательский дом «Первое сентября»). – 2006. – № 21. – С. 2-7. – № 22. – С. 32-34. (переиздание электронного материала >>).

• Дзеверін І. Іван Іванович Шмальгаузен (до 120-річчя від дня народження) // Хімія. Біологія. – 2004. – № 22. – С. 3-11.

• Дзеверін І. Список назв ссавців України // Хімія. Біологія. – 2004. – № 8. – С. 12-20. – № 22. – С. 12-13.

• Дзеверін І. Аксіоми життя // Хімія. Біологія. – 2003. – № 12. – С. 5-7.

• Дзеверін І., Мишкіна В. Наша біографія // Хімія. Біологія. – 2002. – № 50. – С. 22-23.

• Дзеверін І. І. І. Шмальгаузен та біологія його часу // Біологія і хімія в школі. – 2000. – № 6. – С. 42-45.

• Дзеверін І. Креаціоністська альтернатива // Хімія. Біологія. – 2000. – № 14. – С. 2-3. – № 16. – С. 4.

• Лашкова О., Дзеверін І. Структура і розвиток екологічних систем // Хімія. Біологія. – 2000. – № 4. – С. 1-3. – № 6. – С. 3.

• Дзеверін І. Рівні біологічної індивідуальності // Хімія. Біологія. – 1999. – № 46. – Вкладка, с. 1-8.

ІНТЕРВ’Ю

• Котеленец М., Рудый Б., Дзеверин И. Кто решит судьбу Чарльза Дарвина? // Новый Понедельник. – 2006. – № 16. – С. 13.

• Рыбников С. Кризис в головах, или Думы о школе [Беседа с И. И. Дзевериным] // Всеукраинская техническая газета. – 2004. – № 10. – С. 13.

ТЕЗИ ТА ЗАМІТКИ

• Ghazali M., Dzeverin I. Correlations between hardness of food and craniodental traits in some Myotis species // XII European Bat Research Symposium: August 22-26, 2011; Vilnius, Lithuania. Programme. Abstracts. List of participants. – Vilnius: Gamtos tyrimu centras, 2011. – P. 63-64.

• Dzeverin I., Ghazali M. Biometrics and taxonomic status of Myotis blythii from the Crimea // XII European Bat Research Symposium: August 22-26, 2011; Vilnius, Lithuania. Programme. Abstracts. List of participants. – Vilnius: Gamtos tyrimu centras, 2011. – P. 59-60.

• Гхазали М. А., Дзеверин И. И. Зубные аномалии у ночниц (Myotis) // Plecotus et al. – 2010. – № 13. – С. 12-13. >>

• Dzeverin I., Ghazali M. Inferring the evolutionary factors from rates of phenotypic divergence in Myotis // 15th IBRC – the Conference Manual: Programme, abstracts, list of participants. Volume of abstracts of the 15th International Bat Research Conference, held in Prague, 23 - 27 August 2010. – Lesnicka Prace sro., 2010. – P. 125-126. >>

• Дзеверін І. І. Дивергенція краніометричних ознак в еволюції гладконосих рукокрилих: темпи, масштаби та ймовірні механізми // Современные взгляды на эволюцию органического мира: Программа и тезисы докладов международной научной конференции (18-20 ноября 2009 г., Киев, Украина). – Киев: Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена, 2009. – С. 21.

• Дзеверин И. И., Кожурина Е. И. Михаил Фотиевич Ковтун // Plecotus et al. – 2007. – № 10. – С. 88-89. >>

• Дзеверин И. И., Гхазали М. А. Механизмы эволюции рудиментов и атавизмов // Современные проблемы биологической эволюции: материалы конференции. К 100-летию Государственного Дарвиновского музея. 17 – 20 сентября 2007, г. Москва. – М.: Изд-во ГДМ, 2007. – С. 47-49.

• Голенко А., Дзеверін І., Тищенко В. Основні закономірності передчасного припинення сплячки для пізнього кажана (Eptesicus serotinus) // Молодь та поступ біології: Збірник тез третьої Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (23 – 27 квітня 2007 року, м. Львів). – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2007. – С. 271–272.

• Гхазали М. А., Дзеверин И. И. Дивергенция остроухой (Myotis blythii) и большой (Myotis myotis) ночниц (Chiroptera, Vespertilionidae) по мандибулярным признакам // Териофауна России и сопредельных территорий (VIII съезд Териологического общества). Материалы международного совещания. 31 января – 2 февраля 2007 г., г. Москва. – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2007. – С. 113.

• Dzeverin I., Ghazali M. Regressive trends in evolution of some dental characters in Vespertilioninae (Microchiroptera) // Xth European Bat Research Symposium, Galway, Ireland: Programme, Abstracts. – Galway: National University of Ireland, 2005. – [P. 31].

• Ghazali M. A., Dzeverin I. I. Lack of function involves the increasing of variation in elements of the teeth system of some mouse-eared bats, Myotis (Vespertilionidae) // Programme and abstracts for the 13th International Bat Research Conference: Poland, Mikolajki, 23 – 27 August 2004. – Warszawa: Museum and Institute of Zoology PAS, 2004. – P. 35.

• Дзеверин И. И. Возможная роль гетерохронных трансформаций в эволюции структур черепа некоторых палеарктических видов ночниц, Myotis (Chiroptera, Vespertilionidae) // 6 съезд Териол. о-ва. Москва, 13-16 апр. 1999 г. Тез. докл. – М., РАН. – С. 75. Англ. пер.: Dzeverin I. I. The possible role of heterochronous transformations in the evolution of cranial structures of some Palearctic species of Myotis (Chiroptera: Vespertilionidae) // Plecotus et al. – 1999. – № 2. – С. 125-126.

• Дзеверин И. И. Эволюционная концепция И. И. Шмальгаузена и развитие синтетической теории эволюции // Наука та наукознавство. – 1998. – № 2. – С. 106.

• Dzeverin I. Correlation constellations of craniometric characters in some Myotis species // Journal of Morphology. – 1997. – V. 232, Nr. 3. – P. 250.

• Dzeverin I. States of craniometric characters related with levels of developmental stability in Myotis blythi // 10th International Bat Research Conference and 25th North American Bat Research Symposium. Abstracts. Boston, Boston University, 6-11 August 1995. – Potsdam, 1995. – Abstract Nr. 41.

• Dzeverin I. An unidimensional model of Palearctic Myotis species phenetic diversity // 2nd European Congress of Mammalogy. Abstract book. – Sheddar: SP Press, 1995. – P. 37.

• Дзеверін І. І. Екогеографічна варіація характеру статевого диморфізму деяких видів нічниць (MAMMALIA, CHIROPTERA, MYOTIS) // Актуальные проблемы экологической гистологии. – Днепропетровск: Изд-во ДГМА, 1994. – С. 56-58.

• Дзеверин И. И., Лашкова Е. И. Сравнительная оценка методов измерения реализационной изменчивости // Тезисы IV научной конференции молодых ученых науковедов и историков науки. Киев, апрель 1992. – Киев: ЦИПИН им. Г. М. Доброва АН Украины, 1992. – С. 56-58.

• Лашкова Е. И., Дзеверин И. И. Реализационная изменчивость: к истории изучения // Тезисы IV научной конференции молодых ученых науковедов и историков науки. Киев, апрель 1992. – Киев: ЦИПИН им. Г. М. Доброва АН Украины, 1992. – С. 34-36.

• Дзеверин И. И. История биологии и биология истории // Материалы научной конференции молодых ученых. Киев: 24-26 апреля 1991 г. – Киев: ЦИПИН им. Г. М. Доброва АН УССР, 1991. – С. 20-22.

• Дзеверин И. И. Эволюционная концепция как объект исторического исследования // Материалы научной конференции молодых ученых. Киев, 18-21 апреля 1989 г. – Киев: ЦИПИН им. Г. М. Доброва АН УССР, РАМУС АН УССР, 1991. – С. 88-89.

• Дзеверин И. И. О становлении идеи неравномерности темпов эволюции // Тезисы XXXIII научной конференции аспирантов и молодых специалистов по истории естествознания и техники. 11-15 февраля 1991. Ч. 1. Секции истории математики, физики, химии, биологической и биоорганической химии, биологии. – М.: ИИЕиТ АН СССР, 1991. – С. 79-80.

• Дзеверин И. И. Дарвинизм и мальтузианство (постановка проблемы) // Материалы XXXII Всесоюзной научной конференции аспирантов и молодых специалистов по истории естествознания и техники; октябрь-ноябрь 1989. Ч. 1. Секции истории математики, физики и механики, астрономии, химии, биологии. – М.: ИИЕиТ АН СССР, 1990. – С. 107-110.

ДИСЕРТАЦІЇ

Дзеверін І. І. Механізми трансформації структур черепа в еволюції нічниць та споріднених груп гладконосих рукокрилих. – Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Київ: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2011. – 277 с.

Автореферат:

Дзеверін І. І. Механізми трансформації структур черепа в еволюції нічниць та споріднених груп гладконосих рукокрилих. – Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.08 – зоологія. – Київ: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 2011. – 2+29+1 с. >> (рос. переклад >>)

Дзеверін І. І. Краніометрична мінливість і еволюція нічниць (Chiroptera, Vespertilionidae: Myotis) Палеарктики. – Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – зоологія. – Київ: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 1994. – 240 с.

Автореферат:

Дзеверін І. І. Краніометрична мінливість і еволюція нічниць (Chiroptera, Vespertilionidae: Myotis) Палеарктики. – Автореферат дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.02 – зоологія. – Київ: Інститут зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України, 1995. – 24 с.

Дзеверин И. И. Краниометрическая изменчивость и эволюция ночниц (Chiroptera, Vespertilionidae: Myotis) Палеарктики. – Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук по специальности 03.00.02 – зоология. – Киев: Институт зоологии им. И. И. Шмальгаузена НАН Украины, 1995. – 24 с.

МАТЕРІАЛИ, ПРЕДСТАВЛЕНІ В ІНТЕРНЕТ

• Годлевська Л., Домашлінець В., Гащак С., Дзеверін І. Інформація та коментар УЦОК щодо законопроекту „Про кажанів”. – 2009. – http://www.kazhan.org.ua/ukr/news/news_21_01_2009.htm. (укр.) Годлевская Е., Домашлинец В., Гащак С., Дзеверин И. Информация и комментарий УЦОК относительно законопроекта «Про летучих мышей». – 2009. – http://www.kazhan.org.ua/rus/news/news_21_01_2009.htm. (рос.)

• Дзеверін І. І. Джерела зоологічної інформації та концепція виду в таксономії. – 2008. – http://www.izan.kiev.ua/scherbak/dzeverin.htm.

• Пучков П. В., Дзеверин И. И., Довгаль И. В. Честный ответ автору “Подлого Удара”: II. Креационизм и Экология. – 2006. – http://www.ateism.ru/article.htm?no=1344, http://evolution.powernet.ru/polemics/honest_answer2.htm.

• Пучков П. В., Дзеверин И. И., Довгаль И. В. Честный ответ автору “Подлого Удара”: I. Наука об окаменелостях опровергает окаменевшую догму. – 2006. – http://www.ateism.ru/article.htm?no=1343, http://evolution.powernet.ru/polemics/honest_answer1.htm.

• Дзеверин И. И., Пучков П. В., Довгаль И. В. Эмпирические основы теории макроэволюции. – 2002. – http://evolution.powernet.ru/polemics/base.html.

• Дзеверин И. И., Пучков П. В. “Сад” креационизма или “дерево” эволюции? – 2001. – http://evolution.powernet.ru/polemics/cr51.html.

• Пучков П. В., Дзеверин И. И. Геологическая летопись и радикальный “научный” креационизм. – 2001. – http://evolution.powernet.ru/polemics/cr31.html.

• Пучков П. В., Дзеверин И. И., Акуленко Н. М. Некоторые комментарии к “библейской зоологии”. – 2001. – http://evolution.powernet.ru/polemics/cr21.html.

• Дзеверин И. И., Пучков П. В., Довгаль И. В., Акуленко Н. М. “Научный креационизм”: насколько он научен? – 2001. – http://evolution.powernet.ru/polemics/cr11.html.

• Дзеверин И. И. Стереотипы в дискуссиях об эволюции. – 2001. – http://evolution.powernet.ru/polemics/M.htm.

 

17 травня 2012 р.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2009

З питань дизайну та інформації на сайті звертайтеся до адміністратора: rhabdiasizan.kiev.ua