Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[ Лабораторія популяційної екології ]


Синявська Ірина Олександрівна

кандидат біол. наук, мол. наук. співробітник


Наукові інтереси: мінливість та екологія хребетних, математична статистика, упорядкування та збереження фондових колекцій

 

Член Ради молодих дослідників ІЗ НАНУ

Член Українського Герпетологічного Товариства

Куратор фондової колекції лабораторії популяційної екології

E-mail: synyavska (at) ua.fm

 


Список публікацій

Станом на травень 2017 р.

1. Синявська І. О. Дослідження морфологічних показників вужа звичайного (Reptilia, Squamata, Natrix natrix natrix (Linnaeus, 1758)) на теренах Закарпатської області // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат. Матер. регіональної конф. молодих вчених та студентів. – Ужгород, 2008. – С. 20-23.

2. Синявська І. О. Застосування музейних колекцій при вивченні морфологічної мінливості змій // Сучасний музей. Наукова та експозиційна діяльність. Матер. наук. конф., присвяченої 145–й річн. засн. Крайового музею в Чернівцях. – Чернівці, 2008 – С. 153-155.

3. Синявская И. А. Асимметрия билатеральных меристических признаков ужа водяного (Natrix tessellata L.) из Закарпатской области // Біологія: від молекули до біосфери. Матер. ІІІ Міжнарод. Конф. молодих науковців – Харків, 2008 – 496 с.

4. Синявська І. О. Морфологічна мінливість вужа звичайного (Reptilia, Squamata, Natrix natrix natrix, Linnaeus, 1758) на території Закарпатської області // Проблеми збереження біорізноманіття Українських Карпат. Матер. регіональної конф. молодих вчених та студентів. – Ужгород, 2009. – С. 18-20.

5. Синявська І. О. Дослідження морфологічної мінливості вужа звичайного області // Молодь і поступ в біології. Збірник тез V Міжнарод. наук. конф. студентів і аспірантів: в 2-х томах. – Т. 1. – Львів, 2009. – С. 156.

6. Куртяк Ф. Ф., Синявська І. О. Особливості морфології гадюки звичайної Vipera berus berus (Linnaeus, 1758) (Squamata, Serpentes, Viperidae) з теренів Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2008. – № 24. – С. 196-198.

7. Куртяк Ф. Ф, Синявская И. А. Асимметрия билатеральных меристических признаков ужа водяного (Natrix tessellata L.) Закарпатской области // Вісник Запорізького університету. Біологічні науки. – 2009. – №1. – С. 57-66.

8. Васильовка Є. Я., Папп К. С., Синявська І. О. Морфологія та особливості живлення ящірки прудкої (Lacerta agilis l., 1758) у парках міста Ужгорода // Біологія: від молекули до біосфери. Матер. IV Міжнародної наукової конференції молодих науковців – Харків, 2009 – С. 392.

Куртяк Ф. Ф., Синявська І. О., Білинець І. В. Морфологічна мінливість вужа звичайного Natrix natrix natrix (Linnaeus, 1758) (Reptilia, Squamata, Serpentes, Colubridae) з теренів Закарпатської області // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2010. – № 29. – С. 190-194.

Cинявская И. А. Динамика фенотипического разнообразия сеголеток общественной полевки в популяции «Аскания-Нова» // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2010 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20–21.04 2010 р.). – Київ, 2010. — С. 48-49 (Зоологічний кур’єр, № 4.). http://izan.kiev.ua/KMDZ10-abstr.pdf.

Синявская И. А. Морфофизиологическая изменчивость общественной полевки (Microtus socialis Pall.) на разных фазах популяционного цикла // Біологія: від молекули до біосфери. Матер. V Міжнародної наукової конференції молодих науковців – Харків, 2010. – C. 363-364.

Синявская И. А. внутрипопуляционная изменчивость общественной полевки (Microtus socialis Pall.) на юге Украины // Тези доповідей Конференції молодих дослідників-зоологів – 2011 (м. Київ, Інститут зоології НАН України, 20.04.2011). – Київ, 2011. – С. 15. (Зоологічний кур’єр, № 5.). http://izan.kiev.ua/KMDZ11-abstr.pdf

Синявська І О. Внутрішньопопуляційна мінливість гуртової нориці (Microtus socialis Pall.) на різних фазах популяційного циклу // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Біологія. – 2012. – № 32. – С. 111-117.

Пєсков В. М., Синявська І. О. Просторово-часові аспекти фенотипового різноманіття популяції гуртової нориці на півдні України // «Проблеми еволюції та хорології таксономічного різноманіття біоти». – Львів, 2011. – С. 111-114.

Peskov V. N., Sinyavskaya I. A., Emelyanov I. G. Interrelations between different forms of group variability of quantitative traits in Microtus socialis in the peak phase of population abundance // Vestnik zoologii. – 2012. – Vol. 46, №5. – С. 22-28. >>>

Песков В. Н., Синявская И. А., Емельянов И. Г. Аллометрический рост и формирование половых и межвидовых различий в постэмбриональном развитии Microtus arvalis и M. socialis // Збірник праць зоологічного музею. – 2011. – № 42. – С. 112-127. >>>

Пєсков В. М., Синявська І О. Визначення біологічного віку сірих нориць методом багатовимірного фенотипування (на прикладі Microtus arvalis Pallas, 1779 та M. socialis Pallas, 1773) // Біологічні студії / Studia biologica. – 2013. – Т.7, №2. – С. 173-184. >>>

Емельянов И. Г., Песков В. Н., Синявская И. А. Сезонная и циклическая изменчивость морфологических признаков сеголеток Microtus socialis Pallas, 1773 (Rodentia, Mammalia) на юге Украины // Вісті біосферного заповідника Асканія-Нова – 2013 – Т.15. – С. 67-75

Sinyavskaya I. A. Age and seasonal aspects sexual differences in social vole Microtus socialis Pallas, 1773 (Rodentia, Arvicolinae) in the south of Ukraine // Vestnik zoologii. – 2013 – Vol. 47, № 4. – С. 365-372. >>>

Коцержинська І. М., Синявська І О. Екологічні особливості, чисельність та стан популяцій герпетофауни Мезинського НПП // Актуальні проблеми збереження довкілля Збірник наук. праць (за матеріалами V міжнародної наукової конференції 23-25 травня 2013 р. м. Суми). – Т.1. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – С. 175-179.

Синявская И. А. Морфологическое разнообразие общественной полевки на юге Украины // Біологія: від молекули до біосфери. Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції молодих науковців – Харків, 2013 – С. 256.

Синявская И. А. Соотношение разных форм изменчивости в популяции Microtus socialis (Rodentia, Arvicolinae) на юге Украины // Конференція молодих дослідників-зоологів, Київ Інститут зоології, Київ – 2014 – С. 23 (Зоологічний кур’єр, № 8.). http://izan.kiev.ua/rmd/KMDZ14-abstr.pdf.

Синявська І.О., Пєсков В.М., Ємельянов І.Г. Співвідношення різних форм групової мінливості краніометричних ознак в популяції гуртової полівки Microtus socialis (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) на півдні України // Біологічні студії / Studia biologica – 2015 – №9 (2) – С. 147-159. >>>

Синявська І., Ребров С., Міщенко Л. Полівки (Arvicolinae) в колекції Лабораторії популяційної екології Інституту зоології НАН України // Праці Теріологічної Школи. – 14 – 2016 – С. 56-70 (у друці).

Синявская И. А., Песков В. Н., Емельянов И. Г. Морфологическое разнообразие по краниометрическим признакам в южноукраинской популяции Microtus socialis Pallas, 1773 (Rodentia, Arvicolinae) // Збірник праць зоологічного музею – 2015 – №46, (у друці).


[ Відділ популяційної екології ]

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2017