Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[ Лабораторія популяційної екології ]


Коцержинська Інна Михайлівна

Молодший науковий співробітник


Наукові інтереси

Екологія, чисельність та розподіл герпетофауни, стан популяцій амфібій та рептилій, заповідна справа, мінливість та морфологічне різноманіття амфібій, заповідна справа, популяризація екологічних знань, проведення занять в екологічних таборах. Проводила дослідження в Деснянсько-Старогутському НПП, Мезинському НПП, Ічнянському НПП, заповіднику Брянський ліс.

 

Член Міжнародного Герпетологічного Товариства,

Член Українського Герпетологічного Товариства

E-mail: inna.kotserzh@gmail.com


Список публікацій

.Станом на березень 2019 р.

1. Коцержинська І. М. Безхвості у фауні України та у Бернських списках // Земноводні та плазуни України під охороною Бернської конвенції. - Київ, 1999. - С. 30 - 33.

2. Коцержинская И. М. Морфологическая изменчивость озерной лягушки (Rana ridibunda) на Украине // Вопросы герпетологии. - Пущино-Москва, 2001. - С.137-139.

3. Коцержинская И. М. Бесхвостые земноводные Украины и проблемы их охраны // Актуальні питання вивчення та збереження біологічного різноманіття. - Київ: МСУ, 2001. - 23-24.

4. Коцержинська І. М. Герпетофауна об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення Східного Полісся України Лівобережжя басейну Дніпра // Екологічні дослідження річкових басейнів Лівобережної України. - Суми: СумДПУ ім. А.С.Макаренка, 2002. - С. 178 - 182.

5. Коцержинська І. М. Вивчення екологічного стану водойм методом біоіндикації // Організація і проведення екологічних таборів: Методичні рекомендації. - Суми,2002. - С.28 - 30.

6. Коцержинская И. М. Герпетофауна Деснянско-Старогутского национального природного парка и окрестностей // Заповідна справа в Україні. - 2003.- 9, №2. - С.45-52.

7. Коцержинская И. М., Ляпков С. М. Квакша (Hyla arborea) // Красная книга Брянской области. - Брянск, 2004. - С.166-168

8. Коцержинська І. М. Земноводні міста Ніжина та його околиць // Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ). - Ніжин, 2004. - С. 48 - 49.

9. Коцержинская И. М., Радченко В. И., Шешурак П. Н. Земноводные фондовых коллекций Нежинского государственного педагогического университета имени Николая Гоголя // Природничі науки на межі століть (до 70-річчя природничо-географічного факультету НДПУ). - Ніжин, 2004. - С. 49 - 52.

10. Коцержинская И. М. Герпетофауна юга Брянской области // Изучение и охрана биологического разнообразия Брянской области. Вып.2. - Трубчевск, 2006. - С.66-73.

11. Коцержинська І. М. Реєстрації в Закарпатській і Чернігівській областях видів герпетофауни, які занесені до Червоної книги України // Знахідки тварин Червоної книги України. - К., 2008. - С. 171.

12. Коцержинская И. М. Амфибии и рептилии заповедника "Брянский лес" // Фауна позвоночных животных заповедника "Брянский лес". - Брянск, 2008. - С. 39-49.

13. Коцержинська І. М. Вивчення прибережного та донного тваринного населення водойм // Дослідницька робота школярів з біології: Навчально-методичний посібник. - Суми: "Університетська книга", 2008. - С. 287-293.

14. Коцержинская И. М. Земноводные полесских территорий левобережья Днепра // Зоологічна наука у сучасному суспільстві: Матеріали Всеукраїнської конференції, присвяченої 175-річчя заснування кафедри зоології. - К.: Фітосоціоцентр, 2009. - С.229-232.

15. Коцержинська І. М. Герпетофауна перспективного транскордонного резервату "Деснянський" // Актуальні проблеми дослідження довкілля. Збірник наукових праць (за матеріалами ІV Всеукраїнської наукової конференції з міжнародною участю для молодих учених, 19-21 травня 2011р., м.Суми). - Суми, 2011. - С.63- 67.

16. Коцержинська І. М. Риби, риболовля та охорона природи // Мезинський край. Вісник Мезинського національного парку. - 2011. - №16. - С. 2-3.

17. Коцержинська І. М. Особливості біотопічного розподілу, чисельність та стан популяцій герпетофауни Мезинського НПП //Роль природоохоронних установ у збереженні біорозмаїття, етнокультурної спадщини та збалансованому розвитку територій: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю НПП «Гуцульщина» . - Косів, 2012. - С.154 – 159.

18. Коцержинская И.М. Распространение и некоторые особенности экологии квакши Hyla arborea (Linnaeus, 1758) на северо-востоке ареала //Вопросы герпетологии: материалы Пятого съезда Герпетологического общества им. А.М.Никольского, Минск, 25-28 сентября 2012г. – Минск: «Право и экономика», 2012. – С.120-125.

19. Коцержинська І. М. Дослідження герпетофауни як важливої складової водно-болотних комплексів // Основи спостережень за станом довкілля: навчально-методичний посібник. - Суми: "Університетська книга", 2013. - С. 290-300.

20. Коцержинська І. М., Синявська І О. Екологічні особливості, чисельність та стан популяцій герпетофауни Мезинського НПП // Актуальні проблеми збереження довкілля Збірник наук. праць (за матеріалами V міжнародної наукової конференції 23-25 травня 2013 р. м. Суми). – Т.1. – Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка. – С. 175-179.

21. Коцержинська І. М., Синявська І О. Територіальний розподіл земноводних в Деснянсько-Старогутському НПП та фактори, що впливають на вибір амфібіями водойм для розмноження //Збірник праць зоологічного музею - 2018.- 49. - С.114-126.

22. Коцержинська І. М., Началджі А. А., Рогова Н. М., Бєдункова О. О., Рак О. О. Оцінка екологічного стану водойм за допомогою різних методів біоіндикації (на прикладі річки Десенка, НПП Деснянсько-Старогутський) // "Сучасні проблеми природничих наук: теорія, практика, освітні новації (до 85-річчя природничо-географічного факультету)" Ніжин, НДУ імені Миколи Гоголя 18-19 жовтня 2018. – С. 350-353.

23. Гаврись Г. Г., Коцержинская И. М. Находка нетопыря средиземноморского Pipistrellus kuhlii (Chiroptera, Vespertilionidae) на северной границе ареала в Украине (Щорский р-н, Черниговская обл.) // Вестн. зоол. - 2002. - Т.36, № 6. - С. 50.

24. Гаврись Г. Г., Кузьменко Ю. В., Мішта А. В., Коцержинська І. М. Фауна хребетних тварин національного природного парку "Деснянсько-Старогутський": Колективна монографія. - Суми, 2007. - 120с.

25. Панченко С. М., Андрієнко Т. Л., Гаврись Г. Г., Кузьменко Ю. В., Коцержинська І. М. Очкинсько-Мезинський відрізок Східнополіського екологічного коридору // Екологічна мережа Новгород-Сіверського Полісся. - Суми: Університетська книга, 2003. - С. 15-24.

26. Песков В. Н., Коцержинская И. М. Внутрипопуляционная изменчивость пропорций тела у озерной лягушки (Rana ridibunda) // Вопросы герпетологии. - Пущино-Москва, 2001. - С.224-226.

27. Песков В. Н., Коцержинская И. М. Внутрипопуляционная дифференциация озерных лягушек Rana ridibunda (Amphibia, Anura) по длине и пропорциям тела // Вестн. зоол. - 2004. - 38, №5. - С. 47-55.

28. Песков В. Н., Коцержинская И. М., Манило В. В., Писанец Е. М. Морфологическая дифференциация и диагностика бурых лягушек Rana arvalis, R.temporaria и R.dalmatina (Amphibia, Ranidae) с территории Украины // Вестн.зоол. - 2004. - 38, №6. - С. - 29-40.

29. Песков В.Н., Коцержинская И.М., Петренко Н.А. Межпризнаковая изменчивость и формирование половых и межвидовых различий в позднем онтогенезе зеленых лягушек Rana esculenta complex // Вопросы герпетологии: материалы Пятого съезда Герпетологического общества им. А.М.Никольского, Минск, 25-28 сентября 2012г. – Минск: «Право и экономика», 2012. – С.229-.

30. Borkin L. J., Litvinchuk S. N., Rosanov J. M., Khalturin M. D., Lada G. A., Borissovsky A. G., Faizulin A. I., Kotserzhynska I. M., Novitsky R. V., Ruchin A. B.. New Data on the Distribution of Two Cryptic Forms of the Common Spadefoot Toad (Pelobates fuscus) in Eastern Europe //Russian Journal of Herpetology, 2003. - V.10, № 2. - P. 111-118.

31. Kotserzhinska I. Biotopical variability of Rana arvalis population in the North-East of Ukraine // 12th Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica (SEH). - ZIN RAS S-Petersburg, 2003. - P.87.

32. Kotserzhinska I. Habitat variation in Rana arvalis of Northeastern Ukraine //Herpetologia Petropolitana. Proceedings of the 12th Ordinary General Meeting Societas Europaea Herpetologica (SEH). - Saint-Petersburg, 2005. - P.161-163.

33. Kotserzhynska I., Radchenko V. Ecology and distribution of the moor frog (Rana arvalis) in the Ukraine, with notes on morphology and colouration // Der Moorfrosch/The Moor Frog (Rana atvalis). - Laurenti-Verlag, Bielefeld, 2008. - P. 359-366.


     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2019