Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

[Відділ еволюційної морфології] [Лабораторія біології розвитку]  

Скрипченко Олена Володимирівна

Лабораторія біології розвитку

к.б.н., н.с.


Освіта:

Біологічний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка, 1983 р.

В 1992 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Строма кісткового мозку та її клітинний склад у наземних хребетних»

 

Поточні дослідження:

Особливості організації та спеціалізації клітинного складу строми кісткового мозку у представників наземних хребетних, що відрізняються навантаженнями на кінцівки.

 


Публікації:

Скрипченко Е.В. Особенности структуры стромы костного мозга у представителей наземных пойкилотермных позвоночных. // Праці українського герпетологічного товариства. Київ, 2013. №4.-С.148-155.

Скрипченко О.В., Яременко Д.М. Ультраструктурные особенности адипоцитов костного мозга у бесхвостых амфибий // Вісник проблем біології і медицини. Полтава, 2011. – вип. 2, т.1. – С. 76-88.

Родионова Н.В., Скрипченко Е.В. «Особенности репродукции и ультраструктура малодифференцированных стромальных клеток в зонах энхондрального процесса при снятии опорной нагрузки». Материалы симпозиума «Морфогенез органов и тканей под влиянием экзогенных факторов» 7-9 октября 2010 года, Симферополь-Алушта. – Симферополь, 2010, с.132-136.

Скрипченко Е.В. Клеточный состав и мембранно-фибриллярные структуры стромы костного мозга // 5 з’їзді анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України, матеріали, 2-5 червня 2010 р., Вінниця, 2010. – С.108-109

Скрипченко Е.В. Эволюция стромы костного мозга у представителей наземных позвоночных // "Современные взгляды на эволюцию органического мира". Программа и тезисы международной научной конференции. 18-20 ноября 2009 г., Киев. - 2009. - С. 72.

Скрипченко Е.В. Морфо-функциональные особенности стромы костного мозга у представителей позвоночных в связи с адаптацией к условиям обитания // Матеріали V Міжнародної конференції "Біорізноманіття та роль тварин в екосистемах", 12-16 жовтня 2009 р., Дніпропетровськ. 2009. - С. 26-29.

Скрипченко Е.В. Ультраструктурное исследование стромы костного мозга у представителей млекопитающих // Збірник матеріалів науково-практичної конференції "Морфологічний стан тканин і органів систем організму в нормі та патології" 10-11 червня 2009 р. Тернопіль. 2009. - С. 165-166.

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2017