Стартова сторінка Контакти Форум Веб-сервер ІЗАН Укр Eng

 

 

bigmir)net TOP 100

АСПІРАНТУРА, ДОКТОРАНТУРА

Інофрмація для здобувачів (аспірантів)


Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України з 2016 року здійснює підготовку наукових і науково-педагогічних кадрів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (аспірантура) з підготовки докторів філософії (PhD) за державним замовленням (денна) та на контрактній основі (вечірня, заочна)

за спеціальністю 091 Біологія,

спеціалізація: зоологія, ентомологія, паразитологія & гельмінтологія


Навчальні плани (робочі програми)

1. Цикл загальної підготовки

- Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України - Методологія, організація та технологія наукових досліджень

- Іноземна мова (Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України http://www.langcenter.kiev.ua/movna.html)

- Філософія (Центр гуманітарної освіти НАН України https://cgo.org.ua/met-rozr/)

2. Нормативні дисципліни за спеціальністю 091 Біологія

- Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України - Теорія еволюції

3. Дисципліни вільного вибору аспіранта

Глибинні знання зі спеціальності

- Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України - Палеозоологія

- Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України - Паразитологія

- Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України - Популяційна екологія

- Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України - Теоретичні основи морфології і морфометрії тварин

- Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України - Зоологія безхребетних

- Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України - Принципи систематики і таксономії


Освітньо-наукова програма (PDF) та навчальний план (PDF) (2016 р.)


Розклади занять

2020-2021 р., 1 семестр | | 2020-2021 р, 2 семестр


Анкети опитування для здобувачів

| Анкета 1 | | Анкета 2 | | Анкета 3 |

 


Документи (PDF)

ПОЛОЖЕННЯ про контроль і систему оцінювання результатів навчання аспірантів. Додаток 2. Додаток 3

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації здобувачами права на вільний вибір навчальних дисциплін

ПОЛОЖЕННЯ про порядок виготовлення, обліку та видачі документів про вищу освіту та академічних довідок

ПОЛОЖЕННЯ про організацію дистанційного навчання

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН навчальної та наукової роботи аспіранта (зразок)

НАВЧАЛЬНА КАРТКА аспіранта (зразок)

ЗАЯВА про вибір навчальних дисциплін (зразок)

ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Інституту зоології ім. І. І. Шмальгаузена НАН України права на академічну мобільність

ПОЛОЖЕННЯ про порядок та процедуру проведення публічного захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії

ПОЛОЖЕННЯ про порядок відрахування, поновлення, переведення, переривання навчання та надання академічної відпустки аспірантам

РОЗРАХУНКИ на послуги приймання кандидатського іспиту, захисту дисертації, наукового консультування докторанта, аспіранта, здобувача

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН

ВІДОМОСТІ про викладачів


 

 

 

Загальна інформація

 

Інформація для вступників

 

Інформація для здобувачів (аспірантів)

 

     

Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України, 2004-2021